2012 opendag 8lab3 720x250

In het jaar 2000 werd in het Pieter Nieuwland College (Amsterdam) een laboratorium opgezet dat leerlingen in staat zou stellen natuurwetenschappelijk onderzoek van hoog niveau te doen. De totale renovatie van het schoolgebouw die in 2010 startte, bood de gelegenheid de traditie voort te zetten door een nieuw laboratorium in te richten met bijzondere meetfaciliteiten: het Regiolab.

Leerlingen van alle middelbare scholen uit de regio kunnen in het Regiolab natuurwetenschappelijk onderzoek doen. Ook basisscholen zijn van harte welkom voor projecten die speciaal voor leerlingen van 11-12 jaar opgezet zijn, zoals het 8+ project.

flyer