Aanmeldprocedure

Aanmeldperiode

U schrijft uw kind in bij de school die op nummer één van de voorkeurslijst staat. Als dat het Pieter Nieuwland College is, kunt u zich van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart aanmelden. De administratie is in deze periode iedere werkdag geopend voor aanmeldingen tussen 14.00 en 17.00 uur in de mediatheek op de begane grond.

Wat neemt u mee?

Een ingevuld aanmeldformulier en financiële overeenkomst(en), waarvoor u hieronder de linkjes vindt.

Verder dient u mee te nemen:
voor leerlingen binnen Amsterdam

  • Een kopie paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning van de leerling
  • Een ingevulde schoolvoorkeurenlijst die u van de basisschool heeft ontvangen

voor leerlingen buiten Amsterdam

  • Een kopie paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning van de leerling
  • De lijst met voorkeuren wordt bij aanmelding door de VO school in ELKK geplaatst

Leerlingen met voorrang

Broertjes en zusjes van huidige leerlingen van het Pieter Nieuwland College (peildatum 1/10/2016 en leerlingen die uitstromen bij de Kopklas op de Nobelweg hebben voorrang als Pieter Nieuwland College op plaats 1 van de voorkeurslijst wordt opgegeven.

Leerlingen met extra zorgbehoefte

Op elke school in Amsterdam kunnen leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning die verder gaat dan de basis zorgondersteuning een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Dit betekent dat deze leerlingen worden geplaatst op een school en niet hoeven mee te matchen. Hiervoor is een gesprek met de zorgcoördinator noodzakelijk voor de aanmeldperiode begint. Neem contact op met zorgteam@pieternieuwland.nl. U hoort voor de start van de aanmeldperiode of uw kind van deze regeling gebruik kan maken.

Adviezen

Op het Pieter Nieuwland College kunnen leerlingen zich aanmelden die een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies hebben gekregen van de basisschool. Kinderen met een ander advies kunnen zich niet aanmelden, ook al is de verwachting wellicht dat het advies na de CITO-toets wordt opgehoogd. De aanpassing van het advies vindt plaats na de matching; kinderen kunnen zich dan alleen op een andere school aanmelden als daar nog plaats is. U wordt hier door de basisschool over geïnformeerd.

Vwo+

Als uw kind in aanmerking wil komen voor de vwo-plus profielklas, dan vult u dit in als schoolvoorkeur. Na de matching (op donderdag 4 april) zullen we met leerlingen die in de vwo+klas zijn gematcht een intakegesprek voeren.

iPad

Alle leerlingen van leerjaar 1 dienen een iPad aan te schaffen. We hebben hiervoor een samenwerking met webwinkel Xando, waar een speciale pagina is voor het Pieter Nieuwland College. Door het aanschaffen via Xando kunnen we de iPad vanaf het begin van het schooljaar in beheer nemen. Dit betekent dat we alle educatieve apps centraal naar de iPad van uw kind sturen en dat docenten binnen het schoolgebouw de controle over het apparaat hebben. Heeft u al een iPad die uw kind voor school kan gebruiken? Ook dan nemen we de iPad in beheer, maar dit neemt iets meer tijd in beslag.

Indien een iPad bij Xando is besteld, wordt deze uitgeleverd via de ICT-afdeling op het Pieter Nieuwland College. Zodra de iPad opgehaald kan worden ontvangt u hierover een mail. Tijdens de zomervakantie worden er echter geen iPads uitgeleverd.

Hier vindt u de link  naar de website van Xando(https://pnc.xando.nl/). De toegangscode is XND2019PNC. De iPads die op de website zijn geselecteerd, zijn geschikt voor het onderwijs op het Pieter Nieuwland College.Voor overige vragen met betrekking tot de iPad of andere ICT-zaken kunt u contact opnemen met ict@pieternieuwland.nl