Zij-instroom

Zij-instroom

Wanneer je je wilt aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, neem dan contact op met de afdelingsleider van het leerjaar waar je in geïnteresseerd bent:

 vwo 1, 2, 3 en brugklas 1  mw. drs. A. Weerts  a.weerts@pieternieuwland.nl
 havo 2, 3 en brugklas 2  mw. W. Middelkamp, MA  w.middelkamp@pieternieuwland.nl
 havo 4 en 5  mw. R. Rövekamp (waarnemend AL)  r.rovekamp@pieternieuwland.nl
 havo 4 en 5  dhr. drs. J.N. Smit (m.i.v. 1-11-2020)
 vwo 4, 5 en 6  mw. P.H. de Jong  el.de.jong@pieternieuwland.nl