Cultuurtraject

Het Pieter Nieuwland wil het culturele bewustzijn en de zelfstandige cultuurparticipatie van de leerlingen in de toekomst bevorderen. Het Cultuurtraject biedt de leerlingen uit de eerste-, tweede- en derdeklassen de mogelijkheid om op een aansprekende manier kennis te maken met verschillende kunstdisciplines zoals beeldende kunst, drama, dans en audiovisuele uitingen.

CJP, voorstellingen en workshops

  • Om de betrokkenheid en eigen creatieve ontwikkeling te stimuleren koopt het PNC voor elke leerling een CJP-pas.
  • Daarmee kunnen zij in de verschillende culturele instellingen in hun directe woon- en leefomgeving voorstellingen bezoeken en actief deelnemen aan workshops.
  • Tijdens de projecten leren de deelnemers onderling samen te werken en leren zij hoe zij zichzelf of als groep kunnen presenteren.
  • Ook de ontwikkeling van hun expressieve en communicatieve vaardigheden krijgt hierbij aandacht.