Plusklas Diemen

Het Pieter Nieuwland College werkt samen met de plusklas van het openbaar onderwijs in Diemen en Duivendrecht. Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van 6 basisscholen gaan een dag in de week naar de plusklas.

Een keer in de drie weken komen deze leerlingen naar het Pieter Nieuwland College om een extra uitdaging toe te voegen aan hun programma. Die uitdaging ligt vooral op het gebied van onderzoekend leren. In goede samenwerking willen we deze leerlingen al in een vroeg stadium de beginselen van wetenschappelijke vaardigheden bijbrengen.

De leerlingen werken onder leiding van onze docenten aan onderwerpen zoals informatica, debatteren en scheikunde.