Maartje Knepper

Maatschappijleer & MAW

Maatschappijleer

Bij maatschappijleer doe je veel basiskennis op over de maatschappij. Je leert over de verschillende groepen mensen in onze samenleving en over onze verschillende culturen. Ook leer je over afspraken die we met elkaar maken. Hoe worden bijvoorbeeld wetten en regels gemaakt over de maximumsnelheid op wegen en over de verplichte lessen op scholen? Het werk van ministers, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer speelt hierin een belangrijke rol. En wat gebeurt er eigenlijk als mensen zich niet aan wetten en regels houden? Dat is het werk van rechters.

De grote thema’s bij maatschappijleer zijn: rechtsstaat, parlementaire democratie, pluriforme samenleving en verzorgingsstaat. Bij dit vak zijn we regelmatig interactief bezig. Zo ga jij doen alsof jij zelf een politicus bent van een politieke partij en ga je tijdens verkiezingen proberen stemmen te veroveren. Ook ga je debatteren met medeleerlingen om hen te overtuigen van jouw ideeën en plannen. Nadat je dit vak hebt gevolgd, weet je veel beter hoe de maatschappij functioneert en welke rol jij hier zelf in kunt spelen.

Maatschappijwetenschappen

Bij maatschappijwetenschappen leer je op een wetenschappelijke manier naar de maatschappij te kijken. Hoe kan het dat sommige mensen in de criminaliteit terecht komen en anderen niet? Heeft dat te maken met hun opvoeding of komt het door de vrienden die ze hebben? Wetenschappers zoeken dat uit. Bij dit vak leer je ook hoe wetenschappers onderzoek doen, bijvoorbeeld naar armoede onder mensen. En je leert bijvoorbeeld welke invloed Instagram en andere sociale media kunnen hebben op de manier waarop we naar de wereld kijken. Bij dit vak ga je ook zélf als wetenschapper aan de slag. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goed onderzoek kunt opzetten naar een maatschappelijk probleem. De ene keer kun je beter interviews houden en de andere keer kun je beter digitale of papieren vragenlijsten maken. Wat zijn de voordelen van beide opties? Het vak maatschappijwetenschappen kun je kiezen in havo 4 en havo 5 en in de toekomst misschien ook wel op het vwo.

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming wordt lang niet op alle scholen gegeven, maar bij óns wel. Wij vinden het belangrijk dat jij op weg naar volwassenheid goed nadenkt over wat je echt belangrijk vindt. Wat doe je daarmee in het leven? En hoe zit dat met mensen die anders denken dan jij?

Bij levensbeschouwelijke vorming leer je goed te luisteren naar leeftijdsgenoten die anders denken dan jijzelf. Zo leer je bij dit vak van elkaar. Daarnaast gebruiken we verschillende methodes die je helpen om meer kennis te krijgen over hoe mensen leven en waarom mensen bepaalde keuzes maken.

In leerjaar 1 gaan we aan de slag met thema’s als Thuis (over je thuis voelen, gebruiken in huis, leefregels, gastvrijheid, vluchtelingen en wereldburgers), Helpen (over een handje helpen, zelfstandigheid, afhankelijkheid, motieven om te helpen, soorten hulp, goede doelen, zorg en hulp van boven) en Nieuw begin (over geboorte, rituelen, schepping en nieuwe kansen).

In leerjaar 2 ben je bezig met thema’s als Anders (over uniek zijn, normaal, vrouwen en mannen, aanpassen of opvallen, bijzondere mensen en samenleven), Groeien (pubertijd, volwassen worden, geestelijk groeien) en Grote verhalen (over de grote verhalen uit het Jodendom, christendom, de islam, het hindoeïsme en boeddhisme).

In leerjaar 4 komen onderwerpen aan bod als Het lichaam (over lichaamstaal, schoonheidsidealen en de verhouding tussen lichaam, geest en ziel). Ook behandelen we tijdens dit leerjaar de verschillende wereldgodsdiensten.

Leerjaar 5 is het laatste jaar van dit vak. Je denkt dan na over thema’s als Waarheid (over waarheidsclaims, wetenschap en geloof, waarheid in de media) en Ethiek (over theorieën en dilemma’s aangaande goed en fout). Je sluit het vak af met een lessenserie over Identiteit en idealen, waarbij elke leerling een inspirerende speech schrijft en deze voordraagt aan klasgenoten.

Veel nadenken, reflecteren op jezelf en luisteren naar anderen, dát is levensbeschouwelijke vorming.

Mocht je het leuk vinden, neem dan vast een kijkje in de methode die we geregeld gebruiken bij de lessen.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Bij het vak lichamelijke opvoeding (LO) leren we je natuurlijk de fijne kneepjes van bekende sporten als hockey, turnen, judo en badminton. Maar daarnaast laten we je vooral ook ervaren hoe het is om samen te werken en in teamverband een spel te ontwikkelen. In de onderbouw gaan we vooral aan de gang met het samen ontwikkelen van jouw vaardigheden. In de bovenbouw gaan we een stapje verder: je gaat dan al jouw eigen ideeën vormgeven en delen met klasgenoten. Want hoe leuk is het om je eigen les te maken en die te kunnen geven?

Als je na een intensieve schooldag nog even wilt sporten, biedt Topscore een mooie mogelijkheid. Onder leiding van een professionele trainer ga je jezelf verder ontwikkelen als bijvoorbeeld flagfootballer of basketballer. Samen met leerlingen uit verschillende leerjaren vorm je een hechte groep sporters die zich bekwamen in een speciale sport. Sommige oud-leerlingen zijn zelfs uitgegroeid tot trainer.

Aan het einde van je opleiding laten we je ook nog eens kennismaken met minder bekende sporten. Zo zijn veel van onze leerlingen enthousiast geraakt over sporten als nunchaku, schermen, kickboksen en squash.

Verder organiseren we in de bovenbouw ook nog de werkweek waarin we gaan golfsurfen in Frankrijk. Lijkt het je niet geweldig om de golven te trotseren en jezelf na een week een echte surfer te kunnen noemen?

Kortom: genoeg belevenissen in en rondom de lessen lichamelijke opvoeding. Ben je geïnteresseerd en wil je nog meer weten over ons vak? Lees hier dan verder over ‘hoofd, hart en handen’ of bekijk de video waarin een kijkje wordt gegeven in een van onze lessen.

Kunst beeldende vormgeving

Kunst beeldende vormgeving

Bij het vak kunst beeldende vormgeving (kubv) krijg je een goede opleiding in tekenen en schilderen. In het eerste leerjaar leer je veel over het maken van ruimte in je tekening, zoals het ruimtelijk afbeelden van planten, dieren of voorwerpen en het ruimtelijk maken van een landschap. Ook leer je werken met tonen en structuren en verdiep je je in het mengen van kleur en schildertechnieken. Je maakt ook een digitaal boekje, waarbij je leert over grafisch ontwerpen, letters en apps.

In het tweede leerjaar ga je naast tekenen en schilderen ook ruimtelijk werken. Zo ga je boetseren en een huis (op schaal) bouwen. Je krijgt er bovendien een uur extra theorie in de week bij, zodat je nog meer leert over kunst.

In het derde jaar leer je verschillende schilderstromingen kennen en maak je bijvoorbeeld een stop-motionfilmpje van klei.

Het vak kubv is in de bovenbouw (vanaf klas 4) een keuzevak. Je kunt op het PNC dus eindexamen doen in het vak kunst. Je volgt dan naast de praktijklessen ook lessen kunst algemeen, waarbij je leert over de kunst- en cultuurgeschiedenis. Je doet dan examen in praktijk en theorie.

Je vindt op deze pagina voorbeelden van wat de leerlingen zoal gemaakt hebben.

Geschiedenis

Geschiedenis

Het vak geschiedenis wordt op het PNC aangeboden in alle leerjaren. In de eerste drie leerjaren krijg je als leerling twee uur geschiedenis per week. Vanaf het vierde leerjaar zijn dit wekelijks drie lesuren. Vanaf dit jaar kun je ook kiezen voor een profiel en of je het vak geschiedenis als eindexamenvak kiest.

De geschiedenis is in het geschiedenisonderwijs opgedeeld in tien verschillende tijdvakken. In het eerste leerjaar behandel je de eerste vier tijdvakken. Je maakt door de jaren heen een bevlogen reis door de tijd. Het verleden wordt steeds vanuit andere perspectieven bekeken en hieraan besteden wij ook aandacht tijdens de lessen. De lesstof sluit altijd aan op de actualiteit. Denk dus bijvoorbeeld aan onderwerpen als Black Lives Matter en de emancipatie van vrouwen.

We maken gebruik van activerende en diverse lesvormen, waardoor je niet alleen maar uit je lesboek werkt of luistert naar de geschiedenisverhalen van je docent. Je gaat actief aan de slag met de verschillende onderwerpen en doet onderzoek. Het bestuderen en gebruiken van bronnen – foto’s, schilderijen of verhalen – is namelijk ook een belangrijk onderdeel van de geschiedenis.

Engels

Engels

English is our global language. Knowing English increases your chances whether it is for your future job, socialising with friends around the world or going online. It is the language of international communication. At our school we prepare our today’s pupils for tomorrow’s world.

In all grades we provide communicative language classes including a solid foundation in grammar and vocabulary at a high level. In the first three years you follow three hours of English a week during which you work with the Oxford workbook Solutions, each year on a different level: elementary, pre-intermediate and intermediate. These books offer a wide range of grammar, vocabulary, cultural themes and everyday English as well. You learn English not only by learning grammar and words, but also through speaking English together, reading novels, watching films and listening to songs and television programs. In year four, five and six you explore British and American literature, you improve your English reading, listening, writing and speaking skills and prepare for further education at HBO or university level. Learning to understand academic texts and exploring the English speaking world are part of the program as well. Pupils in year four always enjoy the school trip to London very much!

If you want to learn English even faster and you would like to explore the language and its culture even better, then Fast Lane English (FLE) is something for you. If you do not have the time to take those two extra hours of FLE, but you still want to improve your English at an increased pace, then the Anglia program is worth considering. There are no extra classes and it offers and tests your level step by step. You can work at your own level as the examinations are offered twice a year. However, most pupils do one exam per year and in this way steadily improve their English. You will receive an internationally recognised certificate for every level obtained and the Master’s certificate provides proof of your high-level achievement and easy access to many international universities.

For more information on Anglia: click here.

Fast lane English

Fast Lane English

If you want to learn English even faster and you would like to explore the language and its culture even better, then Fast Lane English (FLE) is something for you. During two extra hours of English each week, you learn about British and American culture, history, literature, film and music. This program is offered in year one, two, three and four and prepares you for the Cambridge Advanced Exam (CAE) which you take in the last year of the program. This certificate is accepted around the world by universities, businesses and governments as proof of high-level achievement in learning English. In this program you actively practice the language and work together in group projects. You read novels, give presentations and make short videos. Each semester offers a different topic, for example fairy tales, Gothic literature or Shakespearean poetry (link to pupil reciting poem 18). In year two and four you take a trip abroad to practice your English in real life and to learn all about British culture.

For more information on Cambridge Advanced English: click here.

Meer informatie over Fast Lane English staat hier.

Op zoek naar het aanmeldformulier voor FLE? Dat staat hier.

Economie

Economie

Bij het vak economie speelt vertrouwen hebben in geld een belangrijke rol. Zo kijkt de economie waar het geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat. Om jou echt te laten voelen dat je dagelijks onderdeel bent van onze economie, voeren wij projecten en klaslokaal-experimenten uit. Zo word je op pad gestuurd met een klein product, om dat met andere mensen te ruilen voor iets anders. Je kunt zo zien hoe men vroeger betaalde. Ook spelen we in de klas de markt van kopen en verkopen na, om te laten zien hoe een prijs van een product tot stand komt.

Vragen die je bij economie kunt stellen, kunnen over jouw eigen portemonnee gaan:

 • Hoeveel zakgeld krijg ik?
 • Wat verdien ik met mijn bijbaantje?
 • Wat kan ik allemaal kopen?
 • Waarom is de ene zak chips duurder dan de andere?

Maar ook over grotere onderwerpen, zoals:

 • Waar haalt onze regering het geld vandaan om iedereen gratis te kunnen laten testen op corona en te kunnen laten inenten met een vaccin?
 • Hoe kun je een bedrijf of een winkel beginnen?
 • Hoe kun je geld lenen?
 • Wat gebeurt er als ik mijn geld beleg in de Bitcoin (elektronisch geld)?

Het vak economie wordt gegeven in het derde leerjaar. In leerjaar 4 en hoger wordt dit vak opgesplitst in de vakken algemene economie en bedrijfseconomie.

Duits

Duits

‘Willkommen bei Deutsch‘

Een vreemde taal leren is altijd handig. Met Duits leer je de meest gesproken taal van Europa. Duits wordt door ongeveer 110 miljoen mensen als moedertaal gesproken. Voor de meeste sectoren (economie, wetenschap, techniek en toerisme) is kennis van de Duitse taal bovendien noodzakelijk. Maar ook voor de vakantie is het handig als je je in het Duits kunt redden. Gelukkig zijn Duits en Nederlands verwante talen, dus het is minder lastig om deze vreemde taal te leren.

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat je op de middelbare school Duits aangeboden krijgt. Op onze school vanaf de tweede klas gelukkig wel. In de tweede en derde klas leg je de basis van de Duitse taal. Wil je je kennis vergroten? Dan kies je voor Duits in de bovenbouw.

Tien redenen om Duits te leren:

 1. De detailhandel
 2. Een globale carrière
 3. Een baan in het toerisme en hotelwezen
 4. Wetenschap en onderzoek
 5. Communicatie
 6. Een culturele verstandhouding
 7. Reizen
 8. Genieten van literatuur, muziek, kunst en filosofie
 9. Studie- en werkmogelijkheden in Duitsland
 10. Duits is gewoon leuk!

CKV

CKV

CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming en alle leerlingen op het PNC volgen dit schoolexamenvak in leerjaar 4. Het is een veelzijdig vak, waarbij je van alles leert over de achtergronden van verschillende kunstdisciplines, zoals film, reclame, muziek, design en fotografie. Je gaat daarnaast vooral actief en creatief aan de slag met praktische opdrachten. Zo maak je een fotoserie over een zelfgekozen onderwerp, ontwerp je jouw eigen product geïnspireerd op een schilderij, geef je een performance van een door jou geschreven spoken word of rap en maak je een film die wordt ingezonden voor het jaarlijkse PNC Filmfestival.

Bij CKV gebruik je geen boek, maar werk je met onze eigen digitale lesmethode die is opgebouwd uit afwisselende thema’s. De lesstof en opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de actualiteit, want kunst en cultuur zijn altijd in beweging! Ook zijn er diverse excursies, zoals het bezoek aan een museum en een theatervoorstelling.

Je sluit CKV af met jouw eigen research, waarbij je veel ruimte krijgt voor je eigen ideeën en interesses. Zo is er door leerlingen bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van de intelligente lockdown op ons mediagebruik, is er onderzocht hoe een kunstwerk kan bijdragen aan bewustwording rondom afvalproblematiek en heeft een leerling onderzocht hoe de economische waarde van een kunstwerk eigenlijk tot stand komt.

Lees hieronder enkele uitspraken van leerlingen over opdrachten bij CKV en bekijk de impressiebeelden van werk van leerlingen op de foto’s.

Manon (V4a):

De opdracht was heel leuk, want er waren weinig regels. Ik mocht helemaal mijn eigen gang gaan!

Boris (V4b):

Het leukste aan de opdracht vond ik dat ik mijn eigen designproduct mocht ontwerpen. Dit vroeg echt om creativiteit! Ook vond ik naar het museum gaan erg leuk. Ik dacht van tevoren dat het verschrikkelijk zou worden. In mijn vrije tijd naar een museum?! Maar toen ik met de opdracht bezig was, werd het eigenlijk steeds leuker!

Jaap (V4b):

Tijdens de opdracht moest ik het creatieve in mijzelf activeren. Het begon stroef omdat ik moeilijk op ideeën te komen, maar na het brainstormen begonnen de ideeën vanzelf te komen. Hierna ging het proces eigenlijk heel soepel en uiteindelijk vind ik mijn eindproduct erg geslaagd.