Maartje Knepper

Muziek

Muziek

Muziek op het PNC is vooral heel veel doen! We werken in opdrachten van een aantal lessen, waarin je kennis maakt met een heleboel verschillende soorten muziek en instrumenten. We werken vanuit jouw belevingswereld en maken vanuit daar de verbinding met de oorsprong van de (pop)muziek. Dat doen we vooral door heel veel te spelen en te ontdekken.

Ben je buiten de les om nog steeds niet klaar met muziek maken? Mooi! Dan zien we je heel graag op het podium tijdens de vieringen en PNC Live, hét open podium van onze school. Natuurlijk ben je, dankzij het opendeurbeleid, ook welkom in de pauzes om je favoriete instrument te bespelen of je lievelingsmuziek te laten horen.

Maatschappijleer & MAW

Maatschappijleer

Bij maatschappijleer doe je veel basiskennis op over de maatschappij. Je leert over de verschillende groepen mensen in onze samenleving en over onze verschillende culturen. Ook leer je over afspraken die we met elkaar maken. Hoe worden bijvoorbeeld wetten en regels gemaakt over de maximumsnelheid op wegen en over de verplichte lessen op scholen? Het werk van ministers, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer speelt hierin een belangrijke rol. En wat gebeurt er eigenlijk als mensen zich niet aan wetten en regels houden? Dat is het werk van rechters.

De grote thema’s bij maatschappijleer zijn: rechtsstaat, parlementaire democratie, pluriforme samenleving en verzorgingsstaat. Bij dit vak zijn we regelmatig interactief bezig. Zo ga jij doen alsof jij zelf een politicus bent van een politieke partij en ga je tijdens verkiezingen proberen stemmen te veroveren. Ook ga je debatteren met medeleerlingen om hen te overtuigen van jouw ideeën en plannen. Nadat je dit vak hebt gevolgd, weet je veel beter hoe de maatschappij functioneert en welke rol jij hier zelf in kunt spelen.

Maatschappijwetenschappen

Bij maatschappijwetenschappen leer je op een wetenschappelijke manier naar de maatschappij te kijken. Hoe kan het dat sommige mensen in de criminaliteit terecht komen en anderen niet? Heeft dat te maken met hun opvoeding of komt het door de vrienden die ze hebben? Wetenschappers zoeken dat uit. Bij dit vak leer je ook hoe wetenschappers onderzoek doen, bijvoorbeeld naar armoede onder mensen. En je leert bijvoorbeeld welke invloed Instagram en andere sociale media kunnen hebben op de manier waarop we naar de wereld kijken. Bij dit vak ga je ook zélf als wetenschapper aan de slag. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goed onderzoek kunt opzetten naar een maatschappelijk probleem. De ene keer kun je beter interviews houden en de andere keer kun je beter digitale of papieren vragenlijsten maken. Wat zijn de voordelen van beide opties? Het vak maatschappijwetenschappen kun je kiezen in havo 4 en havo 5 en in de toekomst misschien ook wel op het vwo.

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming wordt lang niet op alle scholen gegeven, maar bij óns wel. Wij vinden het belangrijk dat jij op weg naar volwassenheid goed nadenkt over wat je echt belangrijk vindt. Wat doe je daarmee in het leven? En hoe zit dat met mensen die anders denken dan jij?

Bij levensbeschouwelijke vorming leer je goed te luisteren naar leeftijdsgenoten die anders denken dan jijzelf. Zo leer je bij dit vak van elkaar. Daarnaast gebruiken we verschillende methodes die je helpen om meer kennis te krijgen over hoe mensen leven en waarom mensen bepaalde keuzes maken.

In leerjaar 1 gaan we aan de slag met thema’s als Thuis (over je thuis voelen, gebruiken in huis, leefregels, gastvrijheid, vluchtelingen en wereldburgers), Helpen (over een handje helpen, zelfstandigheid, afhankelijkheid, motieven om te helpen, soorten hulp, goede doelen, zorg en hulp van boven) en Nieuw begin (over geboorte, rituelen, schepping en nieuwe kansen).

In leerjaar 2 ben je bezig met thema’s als Anders (over uniek zijn, normaal, vrouwen en mannen, aanpassen of opvallen, bijzondere mensen en samenleven), Groeien (pubertijd, volwassen worden, geestelijk groeien) en Grote verhalen (over de grote verhalen uit het Jodendom, christendom, de islam, het hindoeïsme en boeddhisme).

In leerjaar 4 komen onderwerpen aan bod als Het lichaam (over lichaamstaal, schoonheidsidealen en de verhouding tussen lichaam, geest en ziel). Ook behandelen we tijdens dit leerjaar de verschillende wereldgodsdiensten.

Leerjaar 5 is het laatste jaar van dit vak. Je denkt dan na over thema’s als Waarheid (over waarheidsclaims, wetenschap en geloof, waarheid in de media) en Ethiek (over theorieën en dilemma’s aangaande goed en fout). Je sluit het vak af met een lessenserie over Identiteit en idealen, waarbij elke leerling een inspirerende speech schrijft en deze voordraagt aan klasgenoten.

Veel nadenken, reflecteren op jezelf en luisteren naar anderen, dát is levensbeschouwelijke vorming.

Mocht je het leuk vinden, neem dan vast een kijkje in de methode die we geregeld gebruiken bij de lessen.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Bij het vak lichamelijke opvoeding (LO) leren we je natuurlijk de fijne kneepjes van bekende sporten als hockey, turnen, judo en badminton. Maar daarnaast laten we je vooral ook ervaren hoe het is om samen te werken en in teamverband een spel te ontwikkelen. In de onderbouw gaan we vooral aan de gang met het samen ontwikkelen van jouw vaardigheden. In de bovenbouw gaan we een stapje verder: je gaat dan al jouw eigen ideeën vormgeven en delen met klasgenoten. Want hoe leuk is het om je eigen les te maken en die te kunnen geven?

Als je na een intensieve schooldag nog even wilt sporten, biedt Topscore een mooie mogelijkheid. Onder leiding van een professionele trainer ga je jezelf verder ontwikkelen als bijvoorbeeld flagfootballer of basketballer. Samen met leerlingen uit verschillende leerjaren vorm je een hechte groep sporters die zich bekwamen in een speciale sport. Sommige oud-leerlingen zijn zelfs uitgegroeid tot trainer.

Aan het einde van je opleiding laten we je ook nog eens kennismaken met minder bekende sporten. Zo zijn veel van onze leerlingen enthousiast geraakt over sporten als nunchaku, schermen, kickboksen en squash.

Verder organiseren we in de bovenbouw ook nog de werkweek waarin we gaan golfsurfen in Frankrijk. Lijkt het je niet geweldig om de golven te trotseren en jezelf na een week een echte surfer te kunnen noemen?

Kortom: genoeg belevenissen in en rondom de lessen lichamelijke opvoeding. Ben je geïnteresseerd en wil je nog meer weten over ons vak? Lees hier dan verder over ‘hoofd, hart en handen’ of bekijk de video waarin een kijkje wordt gegeven in een van onze lessen.

Kunst beeldende vormgeving

Kunst beeldende vormgeving

Bij het vak kunst beeldende vormgeving (kubv) krijg je een goede opleiding in tekenen en schilderen. In het eerste leerjaar leer je veel over het maken van ruimte in je tekening, zoals het ruimtelijk afbeelden van planten, dieren of voorwerpen en het ruimtelijk maken van een landschap. Ook leer je werken met tonen en structuren en verdiep je je in het mengen van kleur en schildertechnieken. Je maakt ook een digitaal boekje, waarbij je leert over grafisch ontwerpen, letters en apps.

In het tweede leerjaar ga je naast tekenen en schilderen ook ruimtelijk werken. Zo ga je boetseren en een huis (op schaal) bouwen. Je krijgt er bovendien een uur extra theorie in de week bij, zodat je nog meer leert over kunst.

In het derde jaar leer je verschillende schilderstromingen kennen en maak je bijvoorbeeld een stop-motionfilmpje van klei.

Het vak kubv is in de bovenbouw (vanaf klas 4) een keuzevak. Je kunt op het PNC dus eindexamen doen in het vak kunst. Je volgt dan naast de praktijklessen ook lessen kunst algemeen, waarbij je leert over de kunst- en cultuurgeschiedenis. Je doet dan examen in praktijk en theorie.

Je vindt op deze pagina voorbeelden van wat de leerlingen zoal gemaakt hebben.

Geschiedenis

Geschiedenis

Het vak geschiedenis wordt op het PNC aangeboden in alle leerjaren. In de eerste drie leerjaren krijg je als leerling twee uur geschiedenis per week. Vanaf het vierde leerjaar zijn dit wekelijks drie lesuren. Vanaf dit jaar kun je ook kiezen voor een profiel en of je het vak geschiedenis als eindexamenvak kiest.

De geschiedenis is in het geschiedenisonderwijs opgedeeld in tien verschillende tijdvakken. In het eerste leerjaar behandel je de eerste vier tijdvakken. Je maakt door de jaren heen een bevlogen reis door de tijd. Het verleden wordt steeds vanuit andere perspectieven bekeken en hieraan besteden wij ook aandacht tijdens de lessen. De lesstof sluit altijd aan op de actualiteit. Denk dus bijvoorbeeld aan onderwerpen als Black Lives Matter en de emancipatie van vrouwen.

We maken gebruik van activerende en diverse lesvormen, waardoor je niet alleen maar uit je lesboek werkt of luistert naar de geschiedenisverhalen van je docent. Je gaat actief aan de slag met de verschillende onderwerpen en doet onderzoek. Het bestuderen en gebruiken van bronnen – foto’s, schilderijen of verhalen – is namelijk ook een belangrijk onderdeel van de geschiedenis.

Engels

Engels

English is our global language. Knowing English increases your chances whether it is for your future job, socialising with friends around the world or going online. It is the language of international communication. At our school we prepare our today’s pupils for tomorrow’s world.

In all grades we provide communicative language classes including a solid foundation in grammar and vocabulary at a high level. In the first three years you follow three hours of English a week during which you work with the Oxford workbook Solutions, each year on a different level: elementary, pre-intermediate and intermediate. These books offer a wide range of grammar, vocabulary, cultural themes and everyday English as well. You learn English not only by learning grammar and words, but also through speaking English together, reading novels, watching films and listening to songs and television programs. In year four, five and six you explore British and American literature, you improve your English reading, listening, writing and speaking skills and prepare for further education at HBO or university level. Learning to understand academic texts and exploring the English speaking world are part of the program as well. Pupils in year four always enjoy the school trip to London very much!

If you want to learn English even faster and you would like to explore the language and its culture even better, then Fast Lane English (FLE) is something for you. If you do not have the time to take those two extra hours of FLE, but you still want to improve your English at an increased pace, then the Anglia program is worth considering. There are no extra classes and it offers and tests your level step by step. You can work at your own level as the examinations are offered twice a year. However, most pupils do one exam per year and in this way steadily improve their English. You will receive an internationally recognised certificate for every level obtained and the Master’s certificate provides proof of your high-level achievement and easy access to many international universities.

For more information on Anglia: click here.

Fast lane English

Fast Lane English

Fast Lane English (FLE) is een vierjarige opleiding. Je krijgt naast je gewone rooster twee extra lesuren FLE. Dat is wat anders dan extra Engels. Er is geen boek. Er zijn wel toetsen, maar niet over woordjes of grammatica zoals in de gewone Engelse lessen. Het is ook geen bijles Engels. Integendeel: Fast Lane English laat je kennismaken met de Engelstalige wereld!  Je leert over de geschiedenis en maakt kennis met de literatuur en cultuur. In de les wordt zoveel mogelijk Engels gesproken, zodat je snel beter wordt. Ook schrijven is heel belangrijk! Tijdens FLE staan de lessen in het teken van een aantal thema’s. Dit jaar staat leerjaar 1 in het teken van sprookjes en belangrijke personen uit de geschiedenis van Engeland en Amerika.

Voor wie is het?

Iedere leerling kan bij de aanmelding aangeven geïnteresseerd te zijn in het volgen van FLE. We vinden het belangrijk dat het volgen van FLE niet ten koste gaat van aandacht voor het reguliere programma en dat je echt gemotiveerd bent. Daarom nemen we bij alle leerlingen die FLE graag willen volgen een test af. Je moet een motivatiebrief schrijven en je eerste cijfers voor Engels moeten goed zijn. We starten na de herfstvakantie met de lessen FLE. Als FLE je niet bevalt kun je na een jaar stoppen.

Wat heb je eraan?

We werken samen met Cambridge University. Zij nemen in het vierde jaar een examen af waarmee je een erkend Cambridge Certificate kunt behalen. Met zo’n certificaat kun je makkelijker toegelaten worden op buitenlandse universiteiten. Ook kun je het gebruiken als je solliciteert naar een baan bij een internationaal bedrijf. Een mooie investering in je toekomst dus! Los daarvan leer je natuurlijk een hoop over de Engelse taal en cultuur.

Op reis met Fast Lane English

Tijdens je opleiding ga je met FLE op reis. We gaan naar Engeland en verblijven daar in gastgezinnen. Daar moet je wel Engels spreken! Ook maak je er opdrachten en volg je een spannend programma.  Tijdens de les besteden we veel aandacht aan het gebied waar we naar toe gaan. De FLE-reis is in de tweede klas. We gaan dan naar Bristol en Bath in Engeland.

Selectie en beoordeling

In het eerste jaar doe je een toets en schrijf je een motivatiebrief waarna je, bij goed niveau, uit wordt genodigd om deel te nemen aan Fast Lane English. Tijdens elk blok of semester krijg je een beoordeling. We geven af en toe toetsen (bijvoorbeeld over literatuur), maar je wordt ook beoordeeld op je presentaties, werkstukken en natuurlijk ook je inzet. Om over te kunnen naar het volgende leerjaar moet je minimaal een 7 hebben (ook voor het reguliere Engels), en moet je inzet in de les voldoende zijn (bij een 6,5 tot 6,9 ben je een bespreekgeval; bij lager dan een 6,5 kun je helaas niet verder met FLE). Het is dus belangrijk dat je tijdens alle lessen laat zien wat je kan.

Wat kost het?

Voor FLE is een vrijwillige bijdrage van €75 voor het eerste jaar. Vanwege de reis in het tweede jaar zijn de kosten circa €400. Ook de reis en het examen in het vierde jaar brengen extra kosten met zich mee.

Ten slotte

We beloven je een spannend jaar waarin je veel zult leren, je talenten zult ontdekken en hopelijk net zo van de Engelse cultuur zult gaan houden als wij. We hebben er zin in! Als je vragen hebt over FLE kun je contact opnemen met Marlies Smulders; door te mailen naar m.smulders@pieternieuwland.nl

Door de overeenkomst voor Fast Lane English te ondertekenen meldt u uw kind aan. De uiterlijke aanmelddatum is vrijdag 20 april 2021. Daarvoor heeft u dit formulier nodig.

Economie

Economie

Bij het vak economie speelt vertrouwen hebben in geld een belangrijke rol. Zo kijkt de economie waar het geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat. Om jou echt te laten voelen dat je dagelijks onderdeel bent van onze economie, voeren wij projecten en klaslokaal-experimenten uit. Zo word je op pad gestuurd met een klein product, om dat met andere mensen te ruilen voor iets anders. Je kunt zo zien hoe men vroeger betaalde. Ook spelen we in de klas de markt van kopen en verkopen na, om te laten zien hoe een prijs van een product tot stand komt.

Vragen die je bij economie kunt stellen, kunnen over jouw eigen portemonnee gaan:

 • Hoeveel zakgeld krijg ik?
 • Wat verdien ik met mijn bijbaantje?
 • Wat kan ik allemaal kopen?
 • Waarom is de ene zak chips duurder dan de andere?

Maar ook over grotere onderwerpen, zoals:

 • Waar haalt onze regering het geld vandaan om iedereen gratis te kunnen laten testen op corona en te kunnen laten inenten met een vaccin?
 • Hoe kun je een bedrijf of een winkel beginnen?
 • Hoe kun je geld lenen?
 • Wat gebeurt er als ik mijn geld beleg in de Bitcoin (elektronisch geld)?

Het vak economie wordt gegeven in het derde leerjaar. In leerjaar 4 en hoger wordt dit vak opgesplitst in de vakken algemene economie en bedrijfseconomie.

Duits

Duits

‘Willkommen bei Deutsch‘

Een vreemde taal leren is altijd handig. Met Duits leer je de meest gesproken taal van Europa. Duits wordt door ongeveer 110 miljoen mensen als moedertaal gesproken. Voor de meeste sectoren (economie, wetenschap, techniek en toerisme) is kennis van de Duitse taal bovendien noodzakelijk. Maar ook voor de vakantie is het handig als je je in het Duits kunt redden. Gelukkig zijn Duits en Nederlands verwante talen, dus het is minder lastig om deze vreemde taal te leren.

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat je op de middelbare school Duits aangeboden krijgt. Op onze school vanaf de tweede klas gelukkig wel. In de tweede en derde klas leg je de basis van de Duitse taal. Wil je je kennis vergroten? Dan kies je voor Duits in de bovenbouw.

Tien redenen om Duits te leren:

 1. De detailhandel
 2. Een globale carrière
 3. Een baan in het toerisme en hotelwezen
 4. Wetenschap en onderzoek
 5. Communicatie
 6. Een culturele verstandhouding
 7. Reizen
 8. Genieten van literatuur, muziek, kunst en filosofie
 9. Studie- en werkmogelijkheden in Duitsland
 10. Duits is gewoon leuk!