Nieuwscarousel

1 4 5 6

Praat geld met me: gastlessen Moneyways

Moneyways gastlessen in de bovenbouw

Voor welke gelddilemma’s kom je te staan als (jong)volwassene? In drie lessen met dilemma’s en praktische opdrachten worden al onze bovenbouwleerlingen geprikkeld om na te denken over bewuste keuzes in situaties die over jouw geld gaan. 

De gastles in V4a begint meteen goed met de volgende situatie: een jong stel is samen uit eten gegaan, en de jongen heeft betaald. Hij kon het zich eigenlijk maar de helft veroorloven; moet hij een tikkie sturen of niet?

Dit is meer dan genoeg food for thought. De discussie gaat over de vraag of het niet achterhaald is, dat één iemand voor de date betaalt. Vervolgens wordt een grotere vraag gesteld in de klas: moeten de kosten verdeeld worden op basis van ieders inkomen? En zou dat dan ook moeten gelden voor belastingen? En dan die andere ongemakkelijke kwestie: wanneer stuur je eigenlijk een Tikkie en kost je dat moeite of niet?

In de volgende lessen gaan ze hun (toekomstige) begroting opstellen om meer inzicht te krijgen in de kostenposten die je staan te wachten als je 18 bent. Zo te zien is deze groep in elk geval goed op weg om verantwoord met geld om te gaan!

Deze handige kaart diende als naambordje en antwoordblad.

Project “Pimp de kantine”

Pimp de kantine

Misschien heb je het al gemerkt: er is momenteel van álles gaande in de tijdelijke overblijfruimte (a.k.a. kantine, a.k.a. voormalige fietsenstalling). Met de barre winter op komst kan deze ruimte wel wat sfeer gebruiken, dachten mevrouw Van Oirschot en meneer Hammelburg, dus bedachten zij het project ‘pimp de kantine’.

Dankzij een speurtocht op Marktplaats vonden ze allerlei sfeervolle spullen: bankstellen, tapijten, fauteuils, planten en salontafels. Die hebben ze opgehaald bij wel twaalf adressen in Amsterdam en Diemen en naar school versjouwd. Inmiddels zijn onze leerlingen Clara en Shayna uit H5 begonnen aan een ontwerp voor de achterwand en de pilaren in de ruimte. Dit project zal de komende weken nog gaan duren. Als alles bevalt, start fase 2 van het project (nog meer inboedel regelen).

Mocht je voor deze upgrade van de overblijfruimte spullen in de aanbieding hebben: laat het even weten aan mevrouw Van Oirschot of meneer Hammelburg. Ze zijn ook heel blij met verf, dingen voor aan de muur en planten. Dus kom maar op met die foute schilderijtjes en begonia’s.

Behulpzame leerlingen hebben we genoeg: tijd om uit te laden!

Frikandelbroodje van Kamp Seedorf

Frikandelbroodje van Kamp Seedorf

Terwijl de wereld vól spanning uitkijkt naar de Amerikaanse verkiezingsuitslag en in Nederland alle plekken (bibliotheken, musea) die voor enige afleiding kunnen zorgen weer gesloten zijn, wordt er in de nacht van 4 november een alles relativerend kunstwerk op onze schoolmuur geplaatst: een frikandelbroodje. De makers zijn de street artists van Kamp Seedorf, een mysterieuze kunstenaarsbende uit Almere, die je misschien wel kent van hun beroemde ‘Damsko Strijder’: een acht meter hoge Eberhard van der Laan mét Ajax-sjaal op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Andere populaire onderwerpen van de kunstenaars zijn voetballers en rappers.

Wat Kamp Seedorf doet valt juridisch gezien onder vandalisme, máár in milde vorm. Hun illustraties maken ze in een atelier van verf en papier. ’s Nachts worden ze met een speciaal mengsel op muren in de stad geplakt. Semi-permanent en zonder blijvende schade. Laten we hopen dat wij in elk geval nog lang van dit onverwachte cadeau, óns broodje, mogen genieten!

 

Kamp Seedorf over het werk:

“Wij voelen gewoon oprechte liefde voor het frikandelbroodje en we vinden het ook kapot lekker. Daarnaast doet het eten van een frikandelbroodje ons nog steeds terugdenken aan die lijpe middelbare schooltijd. Eigenlijk hadden we er nog een blikje energy naast moeten plakken…”

Show je talent! PNC Live: The Studio Sessions

Show je talent! PNC Live: Studio Sessions

Licht uit, spot aan, talent op het podium en gezellig met z’n allen in de aula kijken naar optredens van getalenteerde PNC’ers tijdens PNC Live. Hoewel…

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om het dit jaar op de vertrouwde manier te doen – maar daar laten we ons natuurlijk niet door stoppen! Daarom organiseert meneer Roorda PNC Live: The Studio Sessions. Alles wordt opgenomen in ons muzieklokaal onder begeleiding van deze muziekdocent. Hij maakt van al dat moois één geheel, zodat toch veel mensen kunnen meegenieten van al dat moois.

Heb jij een talent dat het opnemen waard is? Kun je mooi zingen of speel je een mooi lied op jouw instrument? Of heb je een gedicht of verhaal geschreven dat je wilt komen voorlezen? Meld je aan bij meneer Roorda en kom 20 november jouw act opnemen in het muzieklokaal. 

Laat van je horen! Meld je aan, kom op 20 november opnemen en straal in de mix!

Op ondergronds atelierbezoek bij Marc Bischof

Op ondergronds atelierbezoek bij Marc Bischof

De kunstwerken van Marc Bischof piepen, draaien, knarsen en spinnen. Het zijn bewegende machines (kinetische kunstwerken) die hij maakt in zijn ondergrondse atelier in Amsterdam-Oost. Onze leerlingen uit VP1A mochten er op dinsdag 20 oktober met Art/Science een exclusief kijkje nemen.

Ze zagen er de meest wonderlijke installaties, zoals een machine met een rollende kogel in een houten constructie die ervoor zorgt dat een theepot zélf bekers thee zet. Of wat te denken van de metershoge knikkerbaan, waarbij je – als hij eenmaal aan staat – niet meer weet waar je moet kijken omdat overal wel iets gebeurt. Spectaculair vonden de leerlingen het werk ‘Opus 212’, een reusachtige installatie waarbij een glazen bol traag over een cirkel klimt en uiteindelijk zorgt voor een explosie van ontelbare miniknikkers. Een leerling: ‘Wow! Hoe lang heeft u hier wel niet over gedaan?’

De kunstenaar vroeg de leerlingen waar de installatie ze aan deed denken. ‘Aan een achtbaan’, zei de een. ‘Aan een piano, of nee, een klavecimbel!’, zei een ander. Twee leerlingen verzonnen zelfs een nieuwe naam voor het kunstwerk: ‘de Knikkerinator’. De kunstenaar zou erover nadenken. Naderhand gingen de leerlingen op school aan de slag met hun eigen kinetische kunstwerk: een pingpongballen-machine.

Het was een geweldige middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Leerlingen bekijken een kunstwerk.

Tijd om te kiezen!

Kick-off van profielkeuze in havo 3

Deze week was de kick-off voor de keuze waar elke onderbouwer in havo en vwo voor staat: de profielkeuze. Een keuze waar niet te licht over gedacht moet worden, vinden wij. Het heeft nogal wat gevolgen voor je toekomst. 

Maandagochtend is nog nooit zo leuk begonnen als met de stand-up comedy act van docenten Bilan Dahir en Robin Waalwijk. Met humor vertelden zij over hun profielkeuze destijds. Daarna volgden de leerlingen vier workshops en kwamen zij meer te weten over elk van de profielen. Het is bijvoorbeeld nogal een verschil wat je in de onderbouw doet bij een vak als biologie, en hoe het vak er in de bovenbouw uitziet.

Wat hebben de leerlingen allemaal gedaan?

Ze zijn tijdens de informatiemarkt alles te weten gekomen over de profielen, opleidingen en verschillende soorten banen. Met de test ‘profielwijzer’ hebben ze een advies gekregen voor een bepaald profiel, om de keuze wat makkelijker te maken. Verder hebben ze workshops gedaan over de verschillende vormen van intelligentie en hebben ze op een rijtje gezet over welke kwaliteiten ze precies beschikken.

Mevrouw Dahir en meneer Waalwijk op het podium tijdens de comedy-act.
Mevrouw Dahir en meneer Waalwijk op het podium.

Eén van de workshops waar leerlingen aan meededen.
Eén van de workshops waar leerlingen aan meededen.

Monument Pieter Nieuwland

Gedenksteen voor Pieter Nieuwland


Woensdag 7 oktober is de gedenksteen van de naamgever van onze school, Pieter Nieuwland, onthuld op begraafplaats Rustoord in Diemen. Het initiatief  kwam van stichting Vrienden van de Watergraafsmeer, om de herinnering van deze bijzondere stadgenoot levend te houden. Namens de school waren rector a.i. John Gooijers aanwezig en een hedendaagse Pieter, onze leerling Pieter Ton. Samen met Matthijs Sikkes- van den Berg, wethouder van Diemen, mocht hij het monument onthullen.
Continue reading

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Natuurwetenschappelijk onderzoek doen naar de waterkwaliteit: onze derdeklassers hebben het onlangs gedaan met het jaarlijkse project Waterweek. Ze leren deze week met een nieuwsgierige blik naar iets vanzelfsprekends als water te kijken en hoe wetenschappelijk onderzoek eraan toe gaat. Hiervoor gaan ze het veld in: in de omgeving van de school is al genoeg natuur te vinden. Het nabijgelegen Frankendaelpark en andere plekken in de Watergraafsmeer worden bezocht. De onderzoeksresultaten presenteert elk groepje in een filmpje.


Vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie en scheikunde kijken de leerlingen met een heel andere blik naar de natuur in onze stad. Bij scheikunde wordt bijvoorbeeld de chemische waterkwaliteit onderzocht, bij biologie het dierlijk leven in het water. Voor aardrijkskunde doen de leerlingen onderzoek naar het ontstaan van de Watergraafsmeer aan de hand van een grondboring. Ook onderzoeken zij de waterhuishouding van het gebied.

Globaland XL – burgerschapsproject

Baas van je eigen Globaland

Wat betekent het om te moeten vluchten uit je eigen land? Kunnen we kinderarbeid de wereld uit helpen en een einde maken aan kindhuwelijken? Dit soort moeilijke vragen kwamen op 30 september en 1 oktober aan bod tijdens het spannende project Globaland XL, een simulatiespel waarbij leerlingen twee dagen de baas zijn van hun eigen land en zich in die rol buigen over grote maatschappelijke problemen.

In verschillende rondes bestuurden de leerlingen uit klas 2 in groepen hun eigen land in een virtuele wereld genaamd ‘Globaland’. In dat land is van alles mis: er wordt slecht onderwijs gegeven, het milieu is vervuild en er zijn geen goede wegen. Via allerlei opdrachten zoals een filmquiz, een estafetterace en een toneelopdracht konden de leerlingen geld verdienen om hun eigen land te verbeteren. Dat geld verdeelden ze vervolgens naar eigen inzicht door ministeriebudgetten uit te geven en belastingen te heffen, maar ook door ‘internationaal’ (met andere groepen) samen te werken. Na elke ronde ontvingen de leerlingen feedback op hun keuzes en zagen ze ook steeds de (soms onbedoelde) effecten van hun politieke beslissingen. Daarnaast kregen ze een puntenscore die hun plek op de ranglijst bepaalde.

And the winners are… 

Al met al was het project een groot succes! De tweedeklassers hebben met veel enthousiasme aan dit project meegewerkt. De strijd in Globaland werd uiteindelijk gewonnen door Nikolina, Lucie, Kian en Tarick uit VP2A. Wellicht onze toekomstige ministers in de dop…?

Meters maken met je PWS

Schrijf-driedaagse voor leerlingen in havo 5 en vwo 6

Op de laatste dag van september gingen onze examenklassen onder toeziend oog van begeleidende docenten aan de slag voor het werkstuk der werkstukken: het profielwerkstuk. Dit werkstuk is een verplicht onderdeel voor elke leerling op havo en vwo.

Verder zijn ze gelukkig vrij in hun onderwerpkeuze, als het maar te maken heeft met één van hun profielvakken. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek naar de kansen van starters op de Amsterdamse huizenmarkt – een interessante vraag die eigenlijk voor iedereen relevant is!

Tijdens de pws-week hebben de duo’s schrijfmeters gemaakt, bronnen bestudeerd en konden ze bij hun begeleidende docenten terecht voor tips en advies over hun deelvragen. “Het leek me wel erg lang, maar eigenlijk is de dag om voordat je het doorhebt. Doordat we er zoveel tijd voor krijgen, zijn we echt verder gekomen.” 

We kijken uit naar de uitkomsten! De leerlingen presenteren hun onderzoek en de resultaten in een themagroepje.

1 4 5 6