Nieuwscarousel

1 5 6 7

Op ondergronds atelierbezoek bij Marc Bischof

Op ondergronds atelierbezoek bij Marc Bischof

De kunstwerken van Marc Bischof piepen, draaien, knarsen en spinnen. Het zijn bewegende machines (kinetische kunstwerken) die hij maakt in zijn ondergrondse atelier in Amsterdam-Oost. Onze leerlingen uit VP1A mochten er op dinsdag 20 oktober met Art/Science een exclusief kijkje nemen.

Ze zagen er de meest wonderlijke installaties, zoals een machine met een rollende kogel in een houten constructie die ervoor zorgt dat een theepot zélf bekers thee zet. Of wat te denken van de metershoge knikkerbaan, waarbij je – als hij eenmaal aan staat – niet meer weet waar je moet kijken omdat overal wel iets gebeurt. Spectaculair vonden de leerlingen het werk ‘Opus 212’, een reusachtige installatie waarbij een glazen bol traag over een cirkel klimt en uiteindelijk zorgt voor een explosie van ontelbare miniknikkers. Een leerling: ‘Wow! Hoe lang heeft u hier wel niet over gedaan?’

De kunstenaar vroeg de leerlingen waar de installatie ze aan deed denken. ‘Aan een achtbaan’, zei de een. ‘Aan een piano, of nee, een klavecimbel!’, zei een ander. Twee leerlingen verzonnen zelfs een nieuwe naam voor het kunstwerk: ‘de Knikkerinator’. De kunstenaar zou erover nadenken. Naderhand gingen de leerlingen op school aan de slag met hun eigen kinetische kunstwerk: een pingpongballen-machine.

Het was een geweldige middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Leerlingen bekijken een kunstwerk.

Tijd om te kiezen!

Kick-off van profielkeuze in havo 3

Deze week was de kick-off voor de keuze waar elke onderbouwer in havo en vwo voor staat: de profielkeuze. Een keuze waar niet te licht over gedacht moet worden, vinden wij. Het heeft nogal wat gevolgen voor je toekomst. 

Maandagochtend is nog nooit zo leuk begonnen als met de stand-up comedy act van docenten Bilan Dahir en Robin Waalwijk. Met humor vertelden zij over hun profielkeuze destijds. Daarna volgden de leerlingen vier workshops en kwamen zij meer te weten over elk van de profielen. Het is bijvoorbeeld nogal een verschil wat je in de onderbouw doet bij een vak als biologie, en hoe het vak er in de bovenbouw uitziet.

Wat hebben de leerlingen allemaal gedaan?

Ze zijn tijdens de informatiemarkt alles te weten gekomen over de profielen, opleidingen en verschillende soorten banen. Met de test ‘profielwijzer’ hebben ze een advies gekregen voor een bepaald profiel, om de keuze wat makkelijker te maken. Verder hebben ze workshops gedaan over de verschillende vormen van intelligentie en hebben ze op een rijtje gezet over welke kwaliteiten ze precies beschikken.

Mevrouw Dahir en meneer Waalwijk op het podium tijdens de comedy-act.
Mevrouw Dahir en meneer Waalwijk op het podium.
Eén van de workshops waar leerlingen aan meededen.
Eén van de workshops waar leerlingen aan meededen.

Monument Pieter Nieuwland

Gedenksteen voor Pieter Nieuwland


Woensdag 7 oktober is de gedenksteen van de naamgever van onze school, Pieter Nieuwland, onthuld op begraafplaats Rustoord in Diemen. Het initiatief  kwam van stichting Vrienden van de Watergraafsmeer, om de herinnering van deze bijzondere stadgenoot levend te houden. Namens de school waren rector a.i. John Gooijers aanwezig en een hedendaagse Pieter, onze leerling Pieter Ton. Samen met Matthijs Sikkes- van den Berg, wethouder van Diemen, mocht hij het monument onthullen.
Continue reading

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Natuurwetenschappelijk onderzoek doen naar de waterkwaliteit: onze derdeklassers hebben het onlangs gedaan met het jaarlijkse project Waterweek. Ze leren deze week met een nieuwsgierige blik naar iets vanzelfsprekends als water te kijken en hoe wetenschappelijk onderzoek eraan toe gaat. Hiervoor gaan ze het veld in: in de omgeving van de school is al genoeg natuur te vinden. Het nabijgelegen Frankendaelpark en andere plekken in de Watergraafsmeer worden bezocht. De onderzoeksresultaten presenteert elk groepje in een filmpje.


Vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie en scheikunde kijken de leerlingen met een heel andere blik naar de natuur in onze stad. Bij scheikunde wordt bijvoorbeeld de chemische waterkwaliteit onderzocht, bij biologie het dierlijk leven in het water. Voor aardrijkskunde doen de leerlingen onderzoek naar het ontstaan van de Watergraafsmeer aan de hand van een grondboring. Ook onderzoeken zij de waterhuishouding van het gebied.

Globaland XL – burgerschapsproject

Baas van je eigen Globaland

Wat betekent het om te moeten vluchten uit je eigen land? Kunnen we kinderarbeid de wereld uit helpen en een einde maken aan kindhuwelijken? Dit soort moeilijke vragen kwamen op 30 september en 1 oktober aan bod tijdens het spannende project Globaland XL, een simulatiespel waarbij leerlingen twee dagen de baas zijn van hun eigen land en zich in die rol buigen over grote maatschappelijke problemen.

In verschillende rondes bestuurden de leerlingen uit klas 2 in groepen hun eigen land in een virtuele wereld genaamd ‘Globaland’. In dat land is van alles mis: er wordt slecht onderwijs gegeven, het milieu is vervuild en er zijn geen goede wegen. Via allerlei opdrachten zoals een filmquiz, een estafetterace en een toneelopdracht konden de leerlingen geld verdienen om hun eigen land te verbeteren. Dat geld verdeelden ze vervolgens naar eigen inzicht door ministeriebudgetten uit te geven en belastingen te heffen, maar ook door ‘internationaal’ (met andere groepen) samen te werken. Na elke ronde ontvingen de leerlingen feedback op hun keuzes en zagen ze ook steeds de (soms onbedoelde) effecten van hun politieke beslissingen. Daarnaast kregen ze een puntenscore die hun plek op de ranglijst bepaalde.

And the winners are… 

Al met al was het project een groot succes! De tweedeklassers hebben met veel enthousiasme aan dit project meegewerkt. De strijd in Globaland werd uiteindelijk gewonnen door Nikolina, Lucie, Kian en Tarick uit VP2A. Wellicht onze toekomstige ministers in de dop…?

Meters maken met je PWS

Schrijf-driedaagse voor leerlingen in havo 5 en vwo 6

Op de laatste dag van september gingen onze examenklassen onder toeziend oog van begeleidende docenten aan de slag voor het werkstuk der werkstukken: het profielwerkstuk. Dit werkstuk is een verplicht onderdeel voor elke leerling op havo en vwo.

Verder zijn ze gelukkig vrij in hun onderwerpkeuze, als het maar te maken heeft met één van hun profielvakken. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek naar de kansen van starters op de Amsterdamse huizenmarkt – een interessante vraag die eigenlijk voor iedereen relevant is!

Tijdens de pws-week hebben de duo’s schrijfmeters gemaakt, bronnen bestudeerd en konden ze bij hun begeleidende docenten terecht voor tips en advies over hun deelvragen. “Het leek me wel erg lang, maar eigenlijk is de dag om voordat je het doorhebt. Doordat we er zoveel tijd voor krijgen, zijn we echt verder gekomen.” 

We kijken uit naar de uitkomsten! De leerlingen presenteren hun onderzoek en de resultaten in een themagroepje.

1 5 6 7