Anti-Pest Protocol

Het ‘protocol pesten voorkomen en bestrijden

Het ‘protocol pesten voorkomen en bestrijden’ maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van de school. Het gehele schoolveiligheidsplan is voor medewerkers, ouders en leerlingen op school ter inzage aanwezig. Een verzoek tot inzage kan gedaan worden via de veiligheidscoördinator, mevrouw G. la Rose; zij coördineert ook het anti-pest beleid bij ons op school.

Het protocol is hier te lezen