Mediatheek

Mediatheek

De mediatheek is het centrale punt voor informatievoorziening en informatieverwerking op onze school. Op het Pieter Nieuwland College vinden we lezen belangrijk. Een goede leesvaardigheid is nodig bij alle vakken. De mediatheek beschikt over een uitgebreide uitleencollectie. De collectie bestaat uit: leesboeken (Nederlandse literatuur, jeugdliteratuur en leesboeken in moderne talen), digitale informatiebronnen, informatieve boeken, naslagwerken, kranten en tijdschriften. In de mediatheek kun je boeken en tijdschriften lenen en allerlei informatie opzoeken. Alle leerlingen en medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. De mediatheek is ook een studieruimte, waar leerlingen zelfstandig kunnen studeren, werken of een boek lezen. Er zijn zowel samenwerkplekken als stilteplekken.

De medewerkers van de mediatheek kunnen leerlingen helpen bij het vinden van informatie voor presentaties, werkstukken of het zoeken naar boeken.

Wil je weten of een bepaald boek in de kast staat, reserveren of verlengen meld je aan bij onze online catalogus hieronder.

Klik hier voor de Aura Online Catalogus.

De mediatheek is elke dag open van 08.30 tot 17.00 uur