Sportactiviteiten

Gymmen op het PNC met hoofd, hart en handen

Hoofd

Sport en spel zijn een middel om een gevarieerde set aan vaardigheden op te doen en niet een doel op zich. Tijdens de lessen LO worden de leerlingen in situaties gebracht waarin zij bewust of onbewust aan sociaal-emotionele vaardigheden werken. Ons onderwijs is geënt op het opdoen van leiderschapsvaardigheden. Vanaf leerjaar 2 is er een leerlijn leiderschap die tot havo 5 en vwo 6 doorloopt: van het ontwikkelen van een spel tot het lesgeven aan je klasgenoten, van het begeleiden van de sportdag naar het organiseren van een toernooi. Deze vaardigheden dragen bij aan het zijn van de leiders van morgen.

Hart

Onze lessen versterken de groepsprocessen en vergroten de saamhorigheid. Dit komt de veiligheid binnen onze les, in de klas en daarmee de hele school ten goede. Hiervoor moeten leerlingen leren om zelfvertrouwen te hebben, vertrouwen te geven, kwetsbaar durven zijn en kwetsbaar laten zijn. Doordat de klassen in steeds andere groepjes samenwerken, doen ze sociaal-emotionele vaardigheden op. Hoe ga je om met tegengestelde belangen en inzichten? Hoe werk je samen met verschillende karakters. Neem je ruimte? Krijg je ruimte? Geef je ruimte?

Handen

Natuurlijk doe je ook gewoon motorische vaardigheden op bij LO. Wij stimuleren om jezelf daarbij doelen te stellen en vervolgens jezelf uit te dagen om gecontroleerd grenzen te verleggen. Het beter leren aansturen van je lichaam draagt eraan bij een zelfverzekerd en gezond mens te zijn en de noodzaak en het plezier van bewegen in te laten zien in een volwassen leven.

Topscore

Topscore is een project dat in samenwerking met de lokale overheid en de scholen in Amsterdam is opgezet om kinderen in de middelbare schoolleeftijd kennis te laten maken met (nieuwe) sporten. Tevens wordt er met dit project een brug geslagen tussen de school en de sportvereniging. Het Pieter Nieuwland College heeft een rijk verleden als het gaat om deelname aan en succes met Topscore. Al vanaf het eerste jaar hebben we veel deelnemers die op de finals grote successen boeken. Aan dit toernooi doen 56 middelbare scholen mee en het is een enorme happening.

De echte successen worden echter geboekt op school zelf. Onze leerlingen kunnen drie dagen per week een grote variatie aan sporten ervaren, waarbij ze samen sportend een team vormen en toewerken naar het jaarlijkse eindtoernooi. Dit gebeurt gemengde groepen, met schoolgenoten uit andere klassen leerjaren. Dit bevordert een gevoel van saamhorigheid en herkenning binnen de school wat de sfeer en veiligheid weer ten goede komt.

Waarom heb je ervoor gekozen om mee te doen?

Kishana: “Sinds ik klein ben houd ik al van dansen, en nu nog steeds. Ik zat ook ooit op de echte sport dansen, maar toen was ik er mee gestopt. Daarna ging ik het weer proberen hier op school en ik vond het heel erg leuk. Ik vond en vind dansen nog steeds het leukste wat er is.”

Wat vind je er het leukste aan?

“De wedstrijden en de trainingen. Ook deden we vaak dansbattles. Ik zat samen met mijn vriendinnen op dansen dus we gingen altijd samen wat alles nog leuker maakte.”

– Interview door Nonidh