Sportactiviteiten

Gymmen op het PNC met Hoofd, Hart en Handen

Hoofd

Sport en spel zijn een middel om een gevarieerde set aan vaardigheden op te doen en niet een doel op zich. Middels de activiteiten tijdens de lessen LO worden de leerlingen in situaties gebracht waarin zij bewust of onbewust aan sociaal-emotionele vaardigheden werken.
Maatschappijvaardig de school verlaten.
Ons onderwijs is ge├źnt op het opdoen van leiderschapsvaardigheden. Vanaf leerjaar 2 is er een doorlopende leerlijn leiderschap die tot havo 5 en vwo 6 doorloopt.
Van het ontwikkelen van een spel tot het lesgeven aan je klasgenoten, van het begeleiden van de sportdag naar het organiseren van een toernooi.
Deze vaardigheden dragen bij aan het zijn van de leiders van morgen. Hoe geef je leiding? Hoe onderhoud je leiding? En welke rollen moet je daarbij kunnen aannemen?

Hart

Wij werken er tijdens de lessen LO aan de groepsprocessen te versterken en de saamhorigheid te vergroten. Dit komt de veiligheid binnen de les, het klaslokaal en de school ten goede. Zelfvertrouwen hebben, vertrouwen geven, kwetsbaar durven zijn en kwetsbaar laten zijn.
Omdat wij bij LO logischerwijs te maken hebben met enorme niveauverschillen, beoordelen wij het proces en niet een vooropgesteld einddoel. Wij kijken naar het individuele proces van oefenen. Hoe ga je om met je eigen leerproces t.a.v. inzet, aanwijzingen en anderen helpen en we baseren daar ons cijfer op.
Opdoen van sociaal-emotionele vaardigheden.
Het werken in steeds veranderende samenstelling van groepen. Hoe ga je om met tegengestelde belangen en inzichten? Hoe werk je samen met verschillende karakters. Neem je ruimte? Krijg je ruimte? Geef je ruimte?

Handen

Naschoolse sportactiviteiten, leerjaar- en klasdoorbrekend binnen de veiligheid van onze schoolmuren, om de herkenbaarheid, saamhorigheid en veiligheid binnen de school te vergroten.
Motorische vaardigheden opdoen en jezelf daarbij doelen stellen en tevens jezelf uitdagen om gecontroleerd grenzen te verleggen.
Het beter leren aansturen van je lichaam door middel van de activiteiten tijdens de lessen LO dragen er aan bij een zelfverzekerd en gezond mens te zijn en de noodzaak en het plezier van bewegen in te laten zien in een volwassen leven.

Topscore

Topscore is een project dat in samenwerking tussen de lokale overheid en de scholen in Amsterdam is opgezet om kinderen in de middelbare schoolleeftijd kennis te laten maken met (nieuwe) sporten. Tevens wordt er met dit project een brug geslagen tussen de school en de sportvereniging.

Wij hebben op het Pieter Nieuwland College een rijk verleden als het gaat om deelname en succes aan en met topscore.
Al vanaf het eerste jaar zijn wij een school met een groot aantal deelnemers en hebben wij op de finals grote successen geboekt. Aan dit toernooi doen 56 middelbare scholen mee en het is een enorme happening.

De echte successen worden echter geboekt op school zelf.
Het feit dat wij als school drie dagen per week onze leerlingen een grote variatie aan sporten kunnen aanbieden, waarbij ze samen sportend een team vormen en toewerken naar het jaarlijkse eindtoernooi, is van grote waarde.
Dit gebeurt in klas- en leerjaardoorbrekende groepen; wat wil zeggen dat onze leerlingen naast klasgenoten en jaargenoten ook met leerlingen samen sporten die in andere jaarlagen zitten. Dit resulteert in een gevoel van saamhorigheid en herkenning binnen de school wat de sfeer en veiligheid weer ten goede komt.