Sportactiviteiten

Gymmen op het PNC met hoofd, hart en handen

Hoofd

Sport en spel zijn een middel om een gevarieerde set aan vaardigheden op te doen en niet een doel op zich. Tijdens de lessen LO worden de leerlingen in situaties gebracht waarin zij bewust of onbewust aan sociaal-emotionele vaardigheden werken. Ons onderwijs is geënt op het opdoen van leiderschapsvaardigheden. Vanaf leerjaar 2 is er een leerlijn leiderschap die tot havo 5 en vwo 6 doorloopt: van het ontwikkelen van een spel tot het lesgeven aan je klasgenoten, van het begeleiden van de sportdag naar het organiseren van een toernooi. Deze vaardigheden dragen bij aan het zijn van de leiders van morgen.

Hart

Onze lessen versterken de groepsprocessen en vergroten de saamhorigheid. Dit komt de veiligheid binnen onze les, in de klas en daarmee de hele school ten goede. Hiervoor moeten leerlingen leren om zelfvertrouwen te hebben, vertrouwen te geven, kwetsbaar durven zijn en kwetsbaar laten zijn. Doordat de klassen in steeds andere groepjes samenwerken, doen ze sociaal-emotionele vaardigheden op. Hoe ga je om met tegengestelde belangen en inzichten? Hoe werk je samen met verschillende karakters. Neem je ruimte? Krijg je ruimte? Geef je ruimte?

Handen

Natuurlijk doe je ook gewoon motorische vaardigheden op bij LO. Wij stimuleren om jezelf daarbij doelen te stellen en vervolgens jezelf uit te dagen om gecontroleerd grenzen te verleggen. Het beter leren aansturen van je lichaam draagt eraan bij een zelfverzekerd en gezond mens te zijn en de noodzaak en het plezier van bewegen in te laten zien in een volwassen leven.

Topscore

Topscore is een project dat in samenwerking tussen de lokale overheid en de scholen in Amsterdam is opgezet om kinderen in de middelbare schoolleeftijd kennis te laten maken met (nieuwe) sporten. Tevens wordt er met dit project een brug geslagen tussen de school en de sportvereniging.

Wij hebben op het Pieter Nieuwland College een rijk verleden als het gaat om deelname en succes aan en met topscore. Al vanaf het eerste jaar zijn wij een school met een groot aantal deelnemers en hebben wij op de finals grote successen geboekt. Aan dit toernooi doen 56 middelbare scholen mee en is een enorme happening.

De echte successen worden echter geboekt op school zelf. Het feit dat wij als school drie dagen per week onze leerlingen een grote variatie aan sporten kunnen aanbieden, waarbij ze samen sportend een team vormen en toewerken naar het jaarlijkse eindtoernooi, is van grote waarde.

Dit gebeurt in groepen die de klassen en leerjaren doorbreken, wat wil zeggen dat onze leerlingen samen sporten met mensen uit de hele school. Dit resulteert in een gevoel van samenhorigheid en herkenning ,wat de sfeer en veiligheid weer ten goede komt.

Laat er geen misverstand over bestaan: Topscore is voor iedereen en misschien wel in het bijzonder voor leerlingen die nog of niet meer aan sport doen bij een vereniging. Je hoeft geen topsporter te zijn om mee te doen aan Topscore!

Voor meer informatie kan je terecht bij je docent Lichamelijke Opvoeding