Onderwijs

De havo op het PNC kenmerkt zich door persoonlijke aandacht voor alle leerlingen. We maken vanaf de tweede klas een aparte havostroom. Samen met de leerlingen en de ouders proberen we alle leerlingen naar het diploma te begeleiden en voor te bereiden op een goede voortzetting op het vervolgonderwijs.

lestijden