Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid.

Samen én apart hebben de geledingen informatie-, instemmings- of adviesrecht bij besluiten van het bevoegd gezag in de school. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties, de veiligheid op school, de formatie, de schoolregels en het schoolplan.

Contactgegevens:

Pieter Nieuwland College
t.a.v. de Medezeggenschapsraad
Nobelweg 6
1097 AR Amsterdam

Om een e-mail te sturen, klik hier: PNC-MR@pieternieuwland.nl

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u meer informatie of wilt u er een bijwonen, stuur dan een e-mail naar het hierboven gegeven adres.

De vergaderdata in 2023 zijn:

Maandag 13 maart vanaf 17.00u

Maandag 17 april vanaf 17.00u

Maandag 5 juni vanaf 17.00u

Maandag 10 juli vanaf 17.00u