iPad

Op het Pieter Nieuwland College wordt in de lessen gewerkt met een iPad. In onze schoolgids vind je meer informatie over de aanschaf van een iPad. De aanschaf van de iPad valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van een leerling van deelname aan activiteiten, speciale programma’s of het gebruik van een device. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op met onze administratie via
pnc-administratie@pieternieuwland.nl.

Je kunt zelf de iPad aanschaffen via https://pnc.choose-it.nl/nl-nl/login
Hier kunt u een nieuw account registreren.

We nemen jouw iPad vanaf het begin van het schooljaar in beheer. Dit betekent dat alle educatieve apps centraal naar jouw iPad worden gestuurd en dat docenten binnen het klaslokaal controle hebben over het apparaat. Ook wanneer je al een iPad hebt die voor school gebruikt kan worden, zullen we deze bij de start van het schooljaar in beheer nemen.