Absentie

Absentiereden Hoe melden/aanvragen Wanneer
Ziek Zelf invoeren in Magister of per e-mail: verzuim@pieternieuwland.nl of telefonisch: 020-6654730 Op iedere ziektedag vóór 8.25 uur
Dokter, tandarts, orthodontist (NB: niet tijdens toetsmomenten) Zelf invoeren in Magister of per e-mail: verzuim@pieternieuwland.nl of telefonisch: 020-6654730 Altijd vooraf
Verlof buiten schoolvakanties (zie Rijksoverheid) Speciale verlofbrief verkrijgbaar bij de verzuimcoördinator 8 weken tevoren aanvragen (i.g.v. onvoorziene omstandigheden, zodra bekend)
Open dagen vervolgopleiding Aanvragen via de afdelingsleider Altijd vooraf