Absentie

Absentiereden Hoe melden/aanvragen Wanneer Absentiebriefje
Ziek Zelf invoeren in Magister of per e-mail: verzuim@pieternieuwland.nl of telefonisch: 020-6654730 Op iedere ziektedag vóór 8.25 uur Nee
Dokter, tandarts, orthodontist (NB: niet tijdens toetsmomenten) Zelf invoeren in Magister of per e-mail: verzuim@pieternieuwland.nl of telefonisch: 020-6654730 Altijd vooraf Alleen wanneer de afspraak langer heeft geduurd dan verwacht of bellen/mailen
Verlof buiten schoolvakanties (zie Rijksoverheid) Speciale verlofbrief verkrijgbaar bij de verzuimcoördinator 8 weken tevoren aanvragen (i.g.v. onvoorziene omstandigheden, zodra bekend) Nee
Open dagen vervolgopleiding Aanvragen via de afdelingsleider Altijd vooraf Nee