Absentie

Absentiereden Hoe melden/aanvragen Wanneer
Ziek Per e-mail: verzuim@pieternieuwland.nl Op iedere ziektedag vóór 8.25 uur
Dokter, tandarts, orthodontist (NB: niet tijdens toetsmomenten) Per e-mail: verzuim@pieternieuwland.nl Altijd vooraf
Verlof buiten schoolvakanties (zie Rijksoverheid) Speciale verlofbrief verkrijgbaar bij de verzuimcoördinator 8 weken tevoren aanvragen (i.g.v. onvoorziene omstandigheden, zodra bekend)
Open dagen vervolgopleiding Aanvragen via de afdelingsleider Altijd vooraf