Schoolplan

Dit schoolplan is een beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we voor de
schoolplan-periode 2019-2023 op deze school hebben gemaakt. Het schoolplan geeft aan bestuur,
team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe
we dat dagelijks vorm zullen geven.

Klik hier om het schoolplan te lezen