Aanmelden

Ben jij straks ook een Nieuwlander?

Ben je geplaatst op het Pieter Nieuwland College? Dan ontvang je kort na de bekendmaking per post een brief met informatie, waaronder het in te vullen aanmeldformulier. In het kader hiernaast vind je informatie over Fast Lane English. Onderaan deze pagina vind je informatie over het gebruik en de aanschaf van een iPad.

Als het Pieter Nieuwland College bij jouw keuzelijst bovenaan staat, én je hebt een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies gekregen, dan kun je je bij ons aanmelden. Heb je een lager advies gekregen, maar wordt dit na de matching toch nog opgehoogd, dan worden jij en je ouders over deze nieuwe aanmeldprocedure vanzelf geïnformeerd door jouw basisschool.

Met een havo- of een havo/vwo-advies meld je je aan voor en havo/vwo-brugklas. Als je een vwo-advies hebt, heb je de keuze tussen de profielklas vwo-plus óf de reguliere vwo-klas. Op de voorkeurslijst vind je deze verschillende opties terug. Meer informatie over de verschillende niveaus vind je hier.

Zet ons samen op 1

Als jij samen met één van je vrienden besluit om het Pieter Nieuwland College bovenaan op de voorkeurslijst te plaatsen, zorgen wij ervoor dat jullie bij elkaar in klas komen. Je moet wel allebei hetzelfde schooladvies hebben en je moet het natuurlijk ook op het aanmeldformulier aangeven (dit formulier ontvang je na plaatsing). Zo worden jullie sámen echte Nieuwlanders!

Aanmeldprocedure

  1. Ouders/verzorgers ontvangen half maart van de basisschool een mail met inlogcodes voor het ouderportaal in ELK
  2. In het ouderportaal staan de gegevens van het kind.
  3. Tijdens de centrale aanmeldingsperiode van 20 tot en met 31 maart vullen ouders/verzorgers en hun kind de voorkeurslijst in. Dit gaat via het ouderportaal waar ze een inlog link voor hebben gekregen.
  4. Op 17 april wordt de uitslag van de loting en matching bekend gemaakt. De middelbare scholen sturen dezelfde dag een welkomstbrief naar de kinderen die bij hen zijn ingeloot.

Als het Pieter Nieuwland College op de eerste plaats van jouw voorkeurslijst staat, hoef je dus niet op school te komen om je aan te melden. Na de plaatsing ontvang je per post een brief met het verzoek je aanmelding definitief te maken door het invullen van een aanmeldformulier. Voor vragen over de aanmeldprocedure kun je het beste terecht bij jouw basisschool. Maar je kunt je vraag ook mailen naar pnc-administratie@pieternieuwland.nl.

In de kernprocedure wordt het hele proces overstap PO-VO uitgelegd. Deze is terug te vinden op de website van OSVO.

Ouders/verzorgers kunnen worden doorverwezen naar de website schoolkeuze020. Hier staan alle stappen nogmaals uitgelegd.

iPad

Als je op onze school bent geplaatst, kun je via school een iPad bestellen. Hier vind je de link naar de webshop van Studywise. Als je je iPad via de school bestelt, dan is het beheerprofiel al geïnstalleerd. Heb je zelf al een iPad, dan zal onze ICT-afdeling het beheerprofiel bij de start van het schooljaar op jouw iPad installeren. De aanschaf van de iPad valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Voor informatie over deze vrijwillige ouderbijdrage verwijzen we je naar de schoolgids.

Formulieren bij aanmelding

Wil je je aanmelden voor Fast Lane English?

Vul dan het extra FLE-formulier in en stuur het mee met het aanmeldformulier dat je via de post hebt ontvangen. Download het formulier via de knop hieronder.