Aanmelden

Update 14 juni

Naar aanleiding van de eindtoets heeft een heroverweging van het basisschooladvies plaatsgevonden, waarbij sommige leerlingen een opgehoogd advies hebben gekregen. Je bent nu mogelijk op zoek naar een andere school dan waar je bent geplaatst. Op het PNC is er een beperkte capaciteit in de volgende klassen: brugklas havo/vwo, vwo-kansrijk en de profielklas vwo-plus. Belangrijk: meer informatie over onze niveaus vind je hier.

Van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 juni is het mogelijk om je digitaal aan te melden via het ouderportaal in ELK. Informatie over het aanmelden verloopt via de basisschool. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, zal er worden geloot. Daarom adviseren we je om je niet af te melden op de school waar je bent geplaatst. Op 22 juni informeren we je of je geplaatst bent op het PNC. Meer informatie vind je op www.voschoolkeuze020.nl.

Aanmelden

Op het Pieter Nieuwland College kunnen achtstegroepers zich aanmelden met een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies. Met een ander advies is aanmelden niet mogelijk, ook al is de verwachting dat het advies nog wordt opgehoogd. Een eventuele ophoging van het advies vindt plaats na de matching; aanmelden op een andere school is dan alleen mogelijk als daar nog plaats is. Hierover wordt u geïnformeerd door de basisschool.

Met een havo- of een havo/vwo-advies meldt u uw kind aan voor een havo/vwo-brugklas. Met een vwo-advies is er de keuze tussen de profielklas vwo-plus óf de reguliere vwo-klas. Let op: dit zijn verschillende opties op de voorkeurslijst. Meer informatie over de verschillende niveaus vindt u hier.

Aanmeldprocedure

Zoals via het OSVO aan alle ouders en achtstegroepers kenbaar is gemaakt, zal de aanmelding voor het VO digitaal plaatsvinden. Als het PNC op de eerste plaats op de voorkeurslijst staat, komt u zich dus niet fysiek op school aanmelden. Via deze link vindt u de brief met informatie over de digitale aanmelding. Voor eventuele vragen over de aanmeldprocedure verwijzen we u naar de basisschool.

In de brief staat ook informatie over het dubbeladvies. Het PNC biedt voor leerlingen met een dubbeladvies havo/vwo de mogelijkheid om zich aan te melden voor de vwo-kansklas. Houd er rekening mee dat er geen garantie is dat deze klas wordt gevormd. Het is voor leerlingen met een dubbeladvies mogelijk om zowel voor havo/vwo als voor vwo-kans te kiezen op de voorkeurslijst. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar info@pieternieuwland.nl .

Leerlingen met voorrang

Broertjes en zusjes van huidige leerlingen die op 1/10/2016 stonden ingeschreven op het Pieter Nieuwland College en leerlingen die uitstromen bij de Kopklas op de Nobelweg hebben voorrang als het PNC op plaats 1 van de voorkeurslijst wordt opgegeven.

iPad

Alle leerlingen op het PNC dienen in het bezit te zijn van een iPad. Een andere tablet is niet toegestaan. Zodra uw kind geplaatst is op het PNC, ontvangt u informatie over de aanschaf van een iPad. We hebben hiervoor een samenwerking met webshop Studywise.

We nemen de iPad vanaf het begin van het schooljaar in beheer. Dit betekent dat alle educatieve apps centraal naar de iPad van uw kind worden gestuurd en dat docenten binnen het klaslokaal controle hebben over het apparaat. Ook wanneer uw kind al een iPad heeft die voor school gebruikt kan worden, zullen we deze bij de start van het schooljaar in beheer nemen.

Muziekles

Formulieren bij de aanmelding

Heeft u een brief ontvangen om het aanmeldformulier in te vullen? Download het formulier hier.

Wilt u uw kind aanmelden voor Fast Lane English? Daarvoor heeft u dit formulier nodig.

U kunt de ingevulde formulieren naar ons opsturen met de envelop die u heeft ontvangen.