Aanmelden

Aanmelden

Net als je klasgenoten heb jij je de laatste tijd waarschijnlijk goed voorbereid op de keuze voor de middelbare school waar je straks het liefst naar toe gaat.

Als het Pieter Nieuwland College bij jouw keuzelijst bovenaan staat, én je hebt een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies gekregen, dan kun je je bij ons aanmelden. Heb je een lager advies gekregen, maar wordt dit na de matching toch nog opgehoogd, dan worden jij en je ouders over deze nieuwe aanmeldprocedure vanzelf geïnformeerd door jouw basisschool.

Met een havo- of een havo/vwo-advies meld je je aan voor een havo/vwo-brugklas. Als je een vwo-advies hebt, heb je de keuze tussen de profielklas vwo-plus óf de reguliere vwo-klas. Op de voorkeurslijst vind je deze verschillende opties terug. Meer informatie over de verschillende niveaus vind je  hier.

Aanmeldprocedure

Het OSVO (de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs) heeft jullie al laten weten dat de aanmelding voor de middelbare school digitaal zal plaatsvinden in de periode van 7 tot 17 maart 2022. Als het Pieter Nieuwland College op de eerste plaats van jouw voorkeurslijst staat, hoef je dus niet naar ons toe te komen om je aan te melden. Via deze link komen jullie bij de brief met informatie over de digitale aanmelding. Voor vragen over de aanmeldprocedure kunnen jullie terecht bij jullie basisschool of bij ons via: PNC-administratie@pieternieuwland.nl.

iPad

Van jou – Op het PNC werk je, naast boeken en schriften, met een iPad. Deze iPad gaat elke dag met jou mee naar huis en je bent zelf verantwoordelijk voor updates, reparaties of vervanging. Als je geen iPad in bezit hebt, gaan we graag met je in gesprek hoe we dat mogelijk kunnen maken. Meld je daarvoor bij de afdelingsleider.

Beheerprofiel – Je moet door school een beheerprofiel laten installeren om hem te mogen gebruiken in de les. Zo kunnen docenten in de klas controleren of je met de lesstof bezig bent – ze kunnen dit alleen zien als je binnen bereik van Bluetooth bent, dus niet meer zodra je uit het lokaal bent.

Zodra je geplaatst bent op het Pieter Nieuwland College, ontvang je informatie over de aanschaf van zo’n iPad. Als je je iPad via de school hebt besteld, dan is het beheerprofiel al geïnstalleerd. Heb je zelf al een iPad, dan zal de ICT-afdeling het beheerprofiel bij de start van het schooljaar op jouw iPad installeren. De aanschaf van de iPad valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Voor informatie over deze vrijwillige ouderbijdrage verwijzen we je naar de schoolgids (zie pagina 24).

Formulieren bij de aanmelding

Heeft u een brief ontvangen om het aanmeldformulier in te vullen? Download het formulier hier.

Wilt u uw kind aanmelden voor Fast Lane English? Daarvoor heeft u dit formulier nodig.

U kunt de ingevulde formulieren naar ons opsturen met de envelop die u heeft ontvangen.

Muziekles