Aanmelden

Aanmelden

Op het Pieter Nieuwland College kunnen achtstegroepers zich aanmelden met een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies. Met een ander advies is aanmelden niet mogelijk, ook al is de verwachting dat het advies nog wordt opgehoogd. Een eventuele ophoging van het advies vindt plaats na de matching; aanmelden op een andere school is dan alleen mogelijk als daar nog plaats is. Hierover wordt u geïnformeerd door de basisschool.

Met een havo- of een havo/vwo-advies meldt u uw kind aan voor een havo/vwo-brugklas. Met een vwo-advies is er de keuze tussen de profielklas vwo-plus ├│f de reguliere vwo-klas. Let op: dit zijn verschillende opties op de voorkeurslijst. Meer informatie over de verschillende niveaus vindt u hier.

Aanmeldprocedure

Binnenkort volgt hier meer informatie over de aanmeldprocedure.

Leerlingen met voorrang

Broertjes en zusjes van huidige leerlingen die op 1/10/2016 stonden ingeschreven op het Pieter Nieuwland College en leerlingen die uitstromen bij de Kopklas op de Nobelweg hebben voorrang als het PNC op plaats 1 van de voorkeurslijst wordt opgegeven.

iPad

Alle leerlingen op het PNC dienen in het bezit te zijn van een iPad. Een andere tablet is niet toegestaan. Zodra uw kind geplaatst is op het PNC, ontvangt u informatie over de aanschaf van een iPad. We hebben hiervoor een samenwerking met webshop Xando. We nemen de iPad vanaf het begin van het schooljaar in beheer. Dit betekent dat alle educatieve apps centraal naar de iPad van uw kind worden gestuurd en dat docenten binnen het klaslokaal controle hebben over het apparaat. Ook wanneer uw kind al een iPad heeft die voor school gebruikt kan worden, zullen we deze bij de start van het schooljaar in beheer nemen.

Muziekles