Het ‘protocol pesten voorkomen en bestrijden’

Het ‘protocol pesten voorkomen en bestrijden’ maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van de school. Het gehele schoolveiligheidsplan is voor medewerkers, ouders en leerlingen op school ter inzage aanwezig. Een verzoek tot inzage kan gedaan worden via de veiligheidscoördinator, hij coördineert ook het anti-pestbeleid bij ons op school.

Het protocol is hier te lezen.