Privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen is ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. In de brochure ‘Veilig leren bij ZAAM’ wordt toegelicht hoe ZAAM (de scholengroep waar het PNC onderdeel van is), en daarmee het PNC, met privacy omgaat.

 

Brochure:
Veilig leren bij ZAAM

Regels omtrent privacy: