Tammo Stichting

Elke leerling op het Pieter Nieuwland College doet mee!

Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet altijd. Ouders betalen een eigen bijdrage voor activiteiten en materialen die niet bekostigd worden door het ministerie van onderwijs, zoals een werkweek naar het buitenland, excursies op cultureel gebied, kennis vergaren buiten school of onderzoek doen, of het aanschaffen van een tablet of laptop. In bijzondere situaties zijn ouders echter niet in staat de eigen bijdrage te betalen en evenmin kunnen ze een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen. Wanneer de leerling hierdoor niet kan deelnemen aan een activiteit of een belangrijk hulpmiddel voor het onderwijs niet kan aanschaffen, kan de school een beroep doen op de Tammo Stichting.

De Tammo Stichting

Een belangrijke doelstelling van de Stichting is bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen voor leerlingen van het Pieter Nieuwland College. De stichting is in 1999 opgericht op initiatief van de ouders van Tammo Waalewijn. Tammo was een leerling in het tweede leerjaar toen hij in de kerstvakantie 1998 plotseling overleed. Uit waardering voor het onderwijsprogramma van de school en vooral voor de extra activiteiten die het onderwijsprogramma verrijkten hebben de ouders van Tammo het initiatief genomen om de stichting op te richten. Op deze bijzondere manier wilden zij de nagedachtenis aan hun zoon eren die met zijn bijzondere talenten vooral ook van de verrijkende activiteiten op school had genoten, en deze activiteiten voor alle leerlingen toegankelijk maken. Het initiatief ging gepaard met een donatie van de ouders waarmee de Stichting kon starten. Het initiatief van Tammo’s ouders vond en vindt navolging bij de ouders van de leerlingen van het Pieter Nieuwland College en bij de medewerkers. Ook ondersteunen externe sponsoren de stichting incidenteel.

Ouders, steun de Tammo Stichting!

Om alle leerlingen gelijke ontwikkelkansen te kunnen blijven bieden is het nodig dat de Tammo Stichting over voldoende middelen blijft beschikken. Ouders kunnen hun steentje daaraan bijdragen.
Net dat steuntje in de rug kan het verschil maken voor die ene leerling. Het Pieter Nieuwland College is daar sterk in. De Tammo Stichting draagt die kracht mee. We hopen dat de ouders van de leerlingen van het Pieter Nieuwland College de stichting een warm hart toedragen. Het zou fijn zijn als elke ouder € 2,- zou bijdragen. Natuurlijk zijn we blij met welke bijdrage dan ook.
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL55INGB0008659093, ter attentie van: “De Tammo Stichting”. Namens de leerlingen die deze steun nodig hebben heel veel dank.

Wil Raeven
Voorzitter van het bestuur van de Tammo Stichting
Oud-rector Pieter Nieuwland College

Ellen de Jong
Lid van het bestuur van de Tammo Stichting
Afdelingsleider v456 Pieter Nieuwland College