Instroom naar havo 4

Denk jij erover om volgend jaar over te stappen naar havo 4? Dat kan op het Pieter Nieuwland College! Wij hebben veel ervaring met leerlingen die de overstap maken naar havo 4, dus wij weten wat je nodig hebt voor een succesvol vervolg van je middelbare schooltijd.

  • Het Pieter Nieuwland is open en betrokken. We vinden het heel belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt en dat jij jezelf kunt zijn. Er is veel ruimte voor verschillen zodat iedereen zich veilig voelt. Je hebt een mentor die jou kent en begeleidt.
  • Ons onderwijs is helder en afwisselend: dat betekent dat je goed weet wat er van je verwacht wordt en wat je van ons mag verwachten. Per blok krijg je per vak een planner waarop het programma en de toetsen zijn aangegeven. In Magister kun je per les zien wat je moet voorbereiden.
  • Daarnaast zijn er bij ons op school veel mogelijkheden om in en buiten de lessen jouw eigen talenten te ontdekken. Zo ben je op het Pieter Nieuwland College echt in staat om het beste uit jezelf te halen. Denk bijvoorbeeld aan het Pieter Nieuwland Theater of sporten met Topscore. Ook ga je in havo 4 op werkweek naar Berlijn, Parijs, Bretagne of Londen.

 


Wil jij meer informatie of wil jij je vast aanmelden? Neem dan contact op met de decaan, mevrouw Sips:
a.sips@pieternieuwland.nl

Graag tot ziens op het Pieter Nieuwland College!

 

 

Waarom overstappen van vmbo naar havo 4?

De laatste jaren kiest een steeds groter aantal vmbo-leerlingen ervoor om naar het havo te gaan. Sommige leerlingen willen doorstromen naar een hbo-opleiding, anderen kiezen daarna nog voor twee jaar vwo om naar een universiteit te gaan.

Makkelijk overstappen

Op het vmbo is het leer- en huiswerk anders dan op het havo. Op het Pieter Nieuwland College leer je zelfstandig werken en krijg je hulp bij het plannen en organiseren van je schoolwerk. Ook leer je vaardigheden die gericht zijn op een goede aansluiting met het hbo. Docenten passen verschillende werkvormen toe die speciaal geschikt zijn voor het havo-onderwijs. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan vaardigheden als presentaties en samenwerkingsprojecten.

Bij ons voel je je snel thuis

In havo 4 ga je op reis naar Londen, Parijs of Berlijn. Je kunt ook kiezen voor een surfkamp. Op deze manier leer je de docenten en je klasgenoten beter kennen en dat is goed voor de sfeer. Als je met plezier naar school gaat, is dat goed voor je schoolprestaties.

Extra hulp speciaal voor jou

Eén van onze sterke punten is onze leerlingbegeleiding. Dat doen we op verschillende manieren, want iedereen is anders en leert op een andere manier. Heb je extra hulp nodig omdat je de overstap naar havo 4 groot vindt, dan kun je terecht bij je mentor. Deze kan je helpen met studievaardigheden of kan extra hulp van een vakdocent regelen. Daarnaast is er natuurlijk tijd voor persoonlijke gesprekken.

Wij zijn meer dan een school en lessen alleen

We vinden het belangrijk dat je ook buiten het leslokaal leert. Er zijn gastcolleges, je gaat naar voorstellingen en tentoonstellingen, en je kan op reis naar het buitenland. Je kan je talenten laten zien tijdens voorstellingen en concerten, want op onze school zijn er veel leerlingen én docenten met muziek-, zang- en danstalent. Ieder jaar houden we een filmfestival waarbij alle leerlingen een korte film kunnen insturen. In meerdere categorieën is een felbegeerde Gouden Pieter te winnen. Ben je meer een bèta? Dan kun je in ons Wubbo Ockels Lab je hart ophalen! Hier beschikken we over allerlei materialen om zelf proefjes en experimenten te doen, bijvoorbeeld voor je profielwerkstuk.

 

 

Profielen in bovenbouw havo

Iedereen heeft in havo 4 de vakken Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, CKV en levensbeschouwing. Deze vakken vormen het gemeenschappelijk deel. Daarbij kies je een profiel. Er zijn vier verschillende profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. In een profiel zit een aantal verplichte vakken, de zogenaamde profielvakken en je kiest een keuzevak. Ook begin je in havo 4 aan je profielwerkstuk, deze opdracht kun je een beetje vergelijken met het sectorwerkstuk uit het vmbo.

Een lastige keuze?

Als je nog niet weet wat je moet kiezen, zoek dan samen met de decaan tijdens het intakegesprek naar het juiste profiel en het keuzevak dat het best bij je past.

NT – Natuur en techniek

Met dit profiel kies je voor opleidingen op technisch gebied, zoals bouwkunde, elektrotechniek, biotechnologie of technische bedrijfskunde.

NG – Natuur en gezondheid

Met dit profiel kies je voor vervolgonderwijs op het gebied van milieu, gezondheidszorg, laboratoriumonderzoek, radiotherapeutische technieken of voor opleidingen als oefentherapie Mensendieck of fysiotherapie.

EM – Economie en maatschappij

Met dit profiel kies je voor vervolgopleidingen in de financiële sector, op het gebied van personeel en arbeid, facilitair en small business.

CM – Cultuur en maatschappij

Met dit profiel kies je voor vervolgopleidingen als journalistiek, creatieve opleidingen, de hogere hotelschool, media, pedagogiek en pabo.

 

 

 

 

  

 

Instroomvoorwaarden

Instromen vanuit klas 3

Wil jij vanuit klas 3 havo of vwo instromen in havo 4? Dan heb je een overgangsbewijs naar klas (havo) 4 nodig. Samen met de decaan kijk je dan naar het vakkenpakket dat het best bij jou past.

Instromen vanuit vmbo-t 4

Wil jij vanuit het vmbo instromen in havo 4? Dan zijn er twee mogelijkheden.

  1. Jij bent op het vmbo geslaagd en hebt examen hebben gedaan in zeven vakken:

  • Het zevende vak, een extra vak, is een algemeen vormend vak gericht op de algemene ontwikkeling van de leerling, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie of Frans.
  • Het extra vak maakt deel uit van het vakkenpakket waarin je op het havo centraal eindexamen kan doen. Ook sluit het vakkenpakket dat je op het havo wilt volgen aan bij het gevolgde profiel op het vmbo-t.

  1. Jij bent op het vmbo geslaagd in zes vakken en voldoet aan onderstaande criteria:

  • Je hebt een gemiddeld eindcijfer behaald van tenminste een 6,8 over alle vakken waarvoor een Centraal Schriftelijk Examen wordt afgelegd.
  • Voor elk van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde heb je een gemiddeld eindcijfer van tenminste een 6,5 gehaald.
  • Ook sluit het vakkenpakket dat je op het havo wilt volgen aan bij het gevolgde profiel op het vmbo-t.

Het kan zijn dat we je vragen om om na je centraal examen van het vmbo een  voorbereidend lesprogramma te volgen op het Pieter Nieuwland College.