Fast Lane English (FLE)

Fast Lane English

Fast Lane English (FLE) is een vierjarige opleiding. Je krijgt naast je gewone rooster twee extra lesuren FLE. Dat is wat anders dan extra Engels. Er is geen boek. Er zijn wel toetsen, maar niet over woordjes of grammatica zoals in de gewone Engelse lessen. Het is ook geen bijles Engels. Integendeel: Fast Lane English laat je kennismaken met de Engelstalige wereld!  Je leert over de geschiedenis en maakt kennis met de literatuur en cultuur. In de les wordt zoveel mogelijk Engels gesproken, zodat je snel beter wordt. Ook schrijven is heel belangrijk! Tijdens FLE staan de lessen in het teken van een aantal thema’s. Dit jaar staat leerjaar 1 in het teken van sprookjes en belangrijke personen uit de geschiedenis van Engeland en Amerika.

Voor wie is het?

Iedere leerling kan bij de aanmelding aangeven geïnteresseerd te zijn in het volgen van FLE. We vinden het belangrijk dat het volgen van FLE niet ten koste gaat van aandacht voor het reguliere programma en dat je echt gemotiveerd bent. Daarom nemen we bij alle leerlingen die FLE graag willen volgen een test af. Je moet een motivatiebrief schrijven en je eerste cijfers voor Engels moeten goed zijn. We starten na de herfstvakantie met de lessen FLE. Als FLE je niet bevalt kun je na een jaar stoppen.

Wat heb je eraan?

We werken samen met Cambridge University. Zij nemen in het vierde jaar een examen af waarmee je een erkend Cambridge Certificate kunt behalen. Met zo’n certificaat kun je makkelijker toegelaten worden op buitenlandse universiteiten. Ook kun je het gebruiken als je solliciteert naar een baan bij een internationaal bedrijf. Een mooie investering in je toekomst dus! Los daarvan leer je natuurlijk een hoop over de Engelse taal en cultuur.

Op reis met Fast Lane English

Tijdens je opleiding ga je met FLE op reis. We gaan naar Engeland en verblijven daar in gastgezinnen. Daar moet je wel Engels spreken! Ook maak je er opdrachten en volg je een spannend programma.  Tijdens de les besteden we veel aandacht aan het gebied waar we naar toe gaan. De FLE-reis is in de tweede klas. We gaan dan naar Bristol en Bath in Engeland.

Selectie en beoordeling

In het eerste jaar doe je een toets en schrijf je een motivatiebrief waarna je, bij goed niveau, uit wordt genodigd om deel te nemen aan Fast Lane English. Tijdens elk blok of semester krijg je een beoordeling. We geven af en toe toetsen (bijvoorbeeld over literatuur), maar je wordt ook beoordeeld op je presentaties, werkstukken en natuurlijk ook je inzet. Om over te kunnen naar het volgende leerjaar moet je minimaal een 7 hebben (ook voor het reguliere Engels), en moet je inzet in de les voldoende zijn (bij een 6,5 tot 6,9 ben je een bespreekgeval; bij lager dan een 6,5 kun je helaas niet verder met FLE). Het is dus belangrijk dat je tijdens alle lessen laat zien wat je kan.

Wat kost het?

Voor FLE is een vrijwillige bijdrage van €75 voor het eerste jaar. Vanwege de reis in het tweede jaar zijn de kosten circa €400. Ook de reis en het examen in het vierde jaar brengen extra kosten met zich mee.

Ten slotte

We beloven je een spannend jaar waarin je veel zult leren, je talenten zult ontdekken en hopelijk net zo van de Engelse cultuur zult gaan houden als wij. We hebben er zin in! Als je vragen hebt over FLE kun je contact opnemen met ons team door te mailen naar fle@pieternieuwland.nl