Biologie

Biologie

Bij het vak biologie leren we je vier vaardigheden: verzorgen, verkennen (wat kan leiden tot onderzoeken), praktisch handelen en waarderen.

In leerjaar 1 krijg je twee lesuren biologie per week. In die uren doe je kennis op over verschillende biologische onderwerpen die te maken hebben met de natuur om ons heen en het menselijk lichaam. Je komt te weten wat biologie eigenlijk is en wat planten zo bijzonder maakt. Daarnaast leer je over de cellen, weefsels en organen waaruit ons lichaam is opgebouwd, over de ordening van de organismen op aarde en over de manier waarop ons skelet ons stevigheid geeft en samen met spieren beweging in het lichaam mogelijk maakt.

Tijdens de lessen wordt er ook aandacht besteed aan bewustwording en het maken van eigen keuzes. Dit doen we onder meer door middel van kennisoverdracht in gastlessen, dus lessen verzorgd door sprekers van buiten de school.

Daarnaast vinden we het belangrijk om je te interesseren voor de (levende) natuur, door bijvoorbeeld te kijken naar de vormen en kleuren van herfstbladeren en het kunnen herkennen en benoemen van de vogelsoorten die je in of rond Amsterdam kunt tegenkomen.

Tijdens de lessen wordt gewerkt met eenvoudige technische materialen, maar ook met de microscoop. Misschien zie je nu voor het eerst de fascinerende wereld van het kleine leven. Door het maken van tekeningen van wat je ziet door de microscoop, leer je dan nog beter te begrijpen hoe alles in elkaar zit.

In de onderbouw werken we met de methode ‘Biologie voor jou’ en in de bovenbouw met de MAX-methode van ‘Biologie voor jou’ op de havo en met ‘Nectar’ op het vwo. Je studeert in de onder- en bovenbouw met een leerboek en maakt de opdrachten in een werkboek of online (op de iPad).