Film & media

Film & media

Je hoeft tegenwoordig maar even op je telefoon of tablet te kijken, of je wordt alweer overspoeld met appjes, snapchats, reclames en filmpjes. Je plaatst misschien zelf ook weleens iets online en daar ben je vast ook al handig in, maar er kleven ook wat nadelen aan het altijd maar alles kunnen zien en delen met anderen. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om ál die informatie die je binnenkrijgt op waarde schatten. Om te kunnen meedoen in onze maatschappij is mediawijsheid, het opdoen van vaardigheden om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving, daarom onmisbaar.

Bij mediawijsheid hoort ook ‘begrijpend kijken’: het vermogen om de ideeën en bedoelingen van de makers van (film)beelden te doorgronden. Bewegende beelden lijken immers op de werkelijkheid, maar zijn ze wel altijd betrouwbaar? Hoe wordt een verhaal verteld met bewegend beeld en geluid? Hoe breng je met deze middelen een boodschap zo overtuigend mogelijk over? Wat is het effect van een camerastandpunt of van de volgorde waarop beelden zijn gemonteerd?

Bij het vak film & media, dat in leerjaar 1 wordt gegeven, stellen we deze vragen door films te bekijken en analyseren. Hierdoor trainen we een bewuste blik en leren we je kritisch kijken, waardoor je de informatie die je dagelijks binnenkrijgt beter kunt filteren en beoordelen. Je geeft daarnaast betekenis aan wat je ziet, door je ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en erop te reflecteren. Door zelf ook beeld te maken – denk aan een goede vlog of een film – leer je hoe je jezelf in beeld en geluid kunt uitdrukken en word je voorbereid op de digitale toekomst.

De term ‘film’ vatten we bij dit vak breed op: film is bewegend beeld dat (meestal) met geluid wordt gepresenteerd in de vorm van animatiefilms, speelfilms, documentaires en tv-series. Games, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-video’s rekenen we ook tot film.

De opbrengst van film & media-educatie is groot, want het levert een rijkdom aan inzichten op over kunst en cultuur, de maatschappij, de geschiedenis en jezelf. Daardoor zet je de wereld in een breder perspectief.