Graag naar Praag?

Graag naar Praag?

Meld je aan voor deze studiereis!

Al sinds 2000 is er om de twee jaar een uitwisseling met een school in Jihlava, Tsjechië. De uitwisseling heeft als doel om leerlingen kennis te laten maken met een andere cultuur en wordt door de leerlingen als leerzaam en leuk ervaren. De uitwisseling had eigenlijk vorig jaar weer plaats moeten vinden, maar vanwege de coronapandemie is deze toen niet doorgegaan. Dit jaar denken/hopen we dat de omstandigheden het toelaten om de uitwisseling door te laten gaan (zie onderaan dit bericht voor mededelingen rondom de coronamaatregelen die betrekking hebben op deze uitwisseling). Voor deze uitwisseling worden Tsjechische leerlingen gekoppeld aan leerlingen uit de derde klas van onze school.  De uitwisseling vindt plaats in twee periodes:

– In de week na de voorjaarsvakantie (zaterdagavond 26 februari tot vrijdagavond 4 maart) komen 22 Tsjechische leerlingen (gemiddelde leeftijd 14 jaar) met de bus naar het Pieter Nieuwland College. Zij zullen deelnemen aan een deel van de reguliere lessen. Daarnaast zal er een buitenschools-programma zijn met opdrachten en excursies. Mocht u deelnemen aan de uitwisseling dan wordt de Tsjechische leerling bij u als ouder van een deelnemende leerling ondergebracht.

– Later in 2022 (zaterdag 4- vrijdag 10 juni) gaan de leerlingen die eerder in februari/maart een Tsjechische leerling te gast hadden naar Jihlava voor een tegenbezoek (ook wij reizen dan met een bus). Onze leerlingen worden dan bij de ouders van de Tsjechische leerlingen ondergebracht. Behalve Science-lessen staat er onder andere een excursie naar Praag en de Punkva-grotten (bekend van het laatste seizoen Wie is de Mol) op het programma.

Deze uitwisseling blijkt in de afgelopen jaren bij leerlingen, ouders en docenten bijzonder gewaardeerd te worden. Leerlingen leren heel veel: biologie- en scheikundeproefjes, Engelse conversatie en kennismaken met een andere cultuur.

 

Schoolreizen tijdens de coronapandemie

 

Een uitwisseling met een school in het buitenland organiseren ten tijde van corona is niet heel eenvoudig. Het voordeel van dit project is dat het geen onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma, maar een vrijwillig extra onderdeel van leerjaar 3 betreft. We kunnen daarom bepaalde eisen stellen aan deelname aan de uitwisseling, waardoor het voor ons als school mogelijk blijft om de reis te organiseren. We hebben besloten om vaccinatie niet verplicht te stellen voor dit project, maar wijzen er wel op dat eventuele kosten (bijvoorbeeld voor een PCR-test) die verbonden zijn aan het deelnemen aan deze uitwisseling zonder vaccinatiebewijs voor de ouders van de leerling zijn. Mocht een leerling tijdens het verblijf in Tsjechië besmet raken dan is de school niet verantwoordelijk voor de terugreis naar Nederland (we helpen/denken uiteraard mee als deze gebeurtenis zich onverhoopt zou voordoen). We hopen dat het virus een zelf beloop kent als de afgelopen 2 jaren, toen lag het aantal besmetting in juni (wanneer het bezoek aan Tsjechië op de planning staat) laag in vergelijking met de wintermaanden.

 

Coronaregels als de Tsjechische leerling in Nederland zijn

 

We zijn bij het opstellen van de data van dit project ervanuit gegaan dat de huidige lockdown is afgelopen/versoepeld bij de start van de uitwisseling (eind februari). Mocht dit niet het geval zijn dan gaan zullen we proberen de eerste week van de uitwisseling naar april te verplaatsen.

Het is goed om te weten dat voor een deel van de activiteiten in Nederland een QR-code gevraagd kan worden (bijvoorbeeld bij het bezoek aan een restaurant voor een lunch). Ook hiervoor geldt dat een eventuele PCR-test voor de kosten van de ouders van de leerling zijn.

Coronaregels in Tsjechië

 

 Momenteel moeten personen die niet gevaccineerd zijn een negatieve PCR-test kunnen overhandigen bij aankomst in Tsjechië en op dag 5 van het verblijf in Tsjechië zich laten testen. Ook moet er een PCR-test gedaan worden voor vertrekt terug naar Nederland, deze test zou samenvallen met de test op de 5e dag van het verblijf in Tsjechië. Als iemand volledig gevaccineerd is of in het bezit is van een herstelbewijs dan is zowel voor het in- als het uitreizen geen PCR-test nodig.

In beide gevallen (wel of niet gevaccineerd) moet altijd een “Passenger locator form” worden ingevuld voor vertrek. Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/tsjechie/reizen/reisadvies#anker-coronavirus

Dit zijn uiteraard de maatregelen die nu gelden, wij houden eventuele veranderingen nauwlettend in de gaten en houden deelnemers aan de uitwisseling op de hoogte van mogelijke aanpassingen aan de regels.