Globaland XL – burgerschapsproject

Baas van je eigen Globaland

Wat betekent het om te moeten vluchten uit je eigen land? Kunnen we kinderarbeid de wereld uit helpen en een einde maken aan kindhuwelijken? Dit soort moeilijke vragen kwamen op 30 september en 1 oktober aan bod tijdens het spannende project Globaland XL, een simulatiespel waarbij leerlingen twee dagen de baas zijn van hun eigen land en zich in die rol buigen over grote maatschappelijke problemen.

In verschillende rondes bestuurden de leerlingen uit klas 2 in groepen hun eigen land in een virtuele wereld genaamd ‘Globaland’. In dat land is van alles mis: er wordt slecht onderwijs gegeven, het milieu is vervuild en er zijn geen goede wegen. Via allerlei opdrachten zoals een filmquiz, een estafetterace en een toneelopdracht konden de leerlingen geld verdienen om hun eigen land te verbeteren. Dat geld verdeelden ze vervolgens naar eigen inzicht door ministeriebudgetten uit te geven en belastingen te heffen, maar ook door ‘internationaal’ (met andere groepen) samen te werken. Na elke ronde ontvingen de leerlingen feedback op hun keuzes en zagen ze ook steeds de (soms onbedoelde) effecten van hun politieke beslissingen. Daarnaast kregen ze een puntenscore die hun plek op de ranglijst bepaalde.

And the winners are… 

Al met al was het project een groot succes! De tweedeklassers hebben met veel enthousiasme aan dit project meegewerkt. De strijd in Globaland werd uiteindelijk gewonnen door Nikolina, Lucie, Kian en Tarick uit VP2A. Wellicht onze toekomstige ministers in de dop…?