Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Natuurwetenschappelijk onderzoek doen naar de waterkwaliteit: onze derdeklassers hebben het onlangs gedaan met het jaarlijkse project Waterweek. Ze leren deze week met een nieuwsgierige blik naar iets vanzelfsprekends als water te kijken en hoe wetenschappelijk onderzoek eraan toe gaat. Hiervoor gaan ze het veld in: in de omgeving van de school is al genoeg natuur te vinden. Het nabijgelegen Frankendaelpark en andere plekken in de Watergraafsmeer worden bezocht. De onderzoeksresultaten presenteert elk groepje in een filmpje.


Vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie en scheikunde kijken de leerlingen met een heel andere blik naar de natuur in onze stad. Bij scheikunde wordt bijvoorbeeld de chemische waterkwaliteit onderzocht, bij biologie het dierlijk leven in het water. Voor aardrijkskunde doen de leerlingen onderzoek naar het ontstaan van de Watergraafsmeer aan de hand van een grondboring. Ook onderzoeken zij de waterhuishouding van het gebied.