Pieter Nieuwland College

1 8 9 10

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Waterweek: een onderzoeksproject voor klas 3

Natuurwetenschappelijk onderzoek doen naar de waterkwaliteit: onze derdeklassers hebben het onlangs gedaan met het jaarlijkse project Waterweek. Ze leren deze week met een nieuwsgierige blik naar iets vanzelfsprekends als water te kijken en hoe wetenschappelijk onderzoek eraan toe gaat. Hiervoor gaan ze het veld in: in de omgeving van de school is al genoeg natuur te vinden. Het nabijgelegen Frankendaelpark en andere plekken in de Watergraafsmeer worden bezocht. De onderzoeksresultaten presenteert elk groepje in een filmpje.


Vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie en scheikunde kijken de leerlingen met een heel andere blik naar de natuur in onze stad. Bij scheikunde wordt bijvoorbeeld de chemische waterkwaliteit onderzocht, bij biologie het dierlijk leven in het water. Voor aardrijkskunde doen de leerlingen onderzoek naar het ontstaan van de Watergraafsmeer aan de hand van een grondboring. Ook onderzoeken zij de waterhuishouding van het gebied.

Mondmasker op!

Verplicht mondmasker dragen vanaf 5 oktober

Zorg dat je bij het inpakken van je tas niet je nieuwe of gewassen mondmasker vergeet! Voor alle leerlingen en medewerkers is het vanaf 5 oktober verplicht om een mondmasker te dragen wanneer je buiten het lokaal bent. Wil je tijdens de pauzes eten en drinken, dan gaat dat natuurlijk lastig met een mondmasker op. Je kunt hiervoor terecht in de overblijfruimte op de begane grond. 

Globaland XL – burgerschapsproject

Baas van je eigen Globaland

Wat betekent het om te moeten vluchten uit je eigen land? Kunnen we kinderarbeid de wereld uit helpen en een einde maken aan kindhuwelijken? Dit soort moeilijke vragen kwamen op 30 september en 1 oktober aan bod tijdens het spannende project Globaland XL, een simulatiespel waarbij leerlingen twee dagen de baas zijn van hun eigen land en zich in die rol buigen over grote maatschappelijke problemen.

In verschillende rondes bestuurden de leerlingen uit klas 2 in groepen hun eigen land in een virtuele wereld genaamd ‘Globaland’. In dat land is van alles mis: er wordt slecht onderwijs gegeven, het milieu is vervuild en er zijn geen goede wegen. Via allerlei opdrachten zoals een filmquiz, een estafetterace en een toneelopdracht konden de leerlingen geld verdienen om hun eigen land te verbeteren. Dat geld verdeelden ze vervolgens naar eigen inzicht door ministeriebudgetten uit te geven en belastingen te heffen, maar ook door ‘internationaal’ (met andere groepen) samen te werken. Na elke ronde ontvingen de leerlingen feedback op hun keuzes en zagen ze ook steeds de (soms onbedoelde) effecten van hun politieke beslissingen. Daarnaast kregen ze een puntenscore die hun plek op de ranglijst bepaalde.

And the winners are… 

Al met al was het project een groot succes! De tweedeklassers hebben met veel enthousiasme aan dit project meegewerkt. De strijd in Globaland werd uiteindelijk gewonnen door Nikolina, Lucie, Kian en Tarick uit VP2A. Wellicht onze toekomstige ministers in de dop…?

Meters maken met je PWS

Schrijf-driedaagse voor leerlingen in havo 5 en vwo 6

Op de laatste dag van september gingen onze examenklassen onder toeziend oog van begeleidende docenten aan de slag voor het werkstuk der werkstukken: het profielwerkstuk. Dit werkstuk is een verplicht onderdeel voor elke leerling op havo en vwo.

Verder zijn ze gelukkig vrij in hun onderwerpkeuze, als het maar te maken heeft met één van hun profielvakken. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek naar de kansen van starters op de Amsterdamse huizenmarkt – een interessante vraag die eigenlijk voor iedereen relevant is!

Tijdens de pws-week hebben de duo’s schrijfmeters gemaakt, bronnen bestudeerd en konden ze bij hun begeleidende docenten terecht voor tips en advies over hun deelvragen. “Het leek me wel erg lang, maar eigenlijk is de dag om voordat je het doorhebt. Doordat we er zoveel tijd voor krijgen, zijn we echt verder gekomen.” 

We kijken uit naar de uitkomsten! De leerlingen presenteren hun onderzoek en de resultaten in een themagroepje.

1 8 9 10