Pieter Nieuwland College

Nederlands

Nederlands

Wat nou als je later de liefde wilt verklaren aan je leuke buurjongen? Dan moet je wel een mooie liefdesbrief kunnen schrijven. En als je pakketje van AliExpress weer eens niet wordt bezorgd, dan helpt het weleens om een goede klachtenbrief op te stellen, zodat je op z’n minst je geld terugkrijgt.

Als je je ouders ervan wilt overtuigen dat je langer op mag blijven, moet je wel goed kunnen argumenteren. Ben je van plan om een succesvolle ondernemer te worden? Dan is het belangrijk dat je jouw goede plannen duidelijk op papier kunt zetten. Kortom: Nederlands, je kunt er niet omheen!

In de onderbouw spijkeren we je basisvaardigheden bij. We gaan aan de slag met taal, schrijven, en we lezen natuurlijk ook mooie boeken en gedichten. In de bovenbouw heb je deze basisvaardigheden nodig om op een hoger niveau teksten te schrijven en lezen, en goede discussies te voeren. Hierdoor ben je voorbereid op je vervolgopleiding en je latere werk. Iedereen moet goed kunnen spreken, schrijven en lezen.

Natuur- scheikunde

Nask

Nask staat voor natuur- en scheikunde. Dit is een vak dat je vanaf het tweede leerjaar gaat volgen. Bij dit vak proberen we de wereld om ons heen te begrijpen. Die wereld houdt zich aan bepaalde wetten en die ga je bij nask ontdekken, begrijpen en toepassen!

We gaan het hebben over natuurkundige onderwerpen zoals elektriciteit, beweging, licht, geluid en lucht. Daarnaast behandelen we scheikundige onderwerpen, zoals de stoffen waaruit materie bestaat en hoe die stoffen met elkaar reageren.

Vragen waarop we een antwoord gaan zoeken zijn bijvoorbeeld:

  • Waaruit bestaan de dingen om je heen?
  • Waarom is ijs hard en kraanwater niet?
  • Waarom duurt het remmen op de fiets langer als er iemand bij je achterop zit?
  • Hoe werkt de elektrische installatie thuis en is die wel veilig?

Op het PNC hebben we speciale lokalen voor het vak nask. In die lokalen hebben we alles om veilig proeven te doen. Iedere tafel heeft een gas- en elektriciteitsaansluiting. Bij elk onderwerp dat we gaan behandelen ga je ook zélf op onderzoek uit aan de hand van verschillende leuke en leerzame proeven.

We hebben verschillende docenten voor nask, van jong tot oud, met veel ervaring en leuke ideeën en altijd bereid om jouw vragen te beantwoorden. We geven dit vak omdat we zelf gefascineerd zijn door de natuur en we delen ons enthousiasme graag met jou.

Muziek

Muziek

Muziek op het PNC is vooral heel veel doen! We werken in opdrachten van een aantal lessen, waarin je kennis maakt met een heleboel verschillende soorten muziek en instrumenten. We werken vanuit jouw belevingswereld en maken vanuit daar de verbinding met de oorsprong van de (pop)muziek. Dat doen we vooral door heel veel te spelen en te ontdekken.

Ben je buiten de les om nog steeds niet klaar met muziek maken? Mooi! Dan zien we je heel graag op het podium tijdens de vieringen en PNC Live, hét open podium van onze school. Natuurlijk ben je, dankzij het opendeurbeleid, ook welkom in de pauzes om je favoriete instrument te bespelen of je lievelingsmuziek te laten horen.

Maatschappijleer & MAW

Maatschappijleer

Bij maatschappijleer doe je veel basiskennis op over de maatschappij. Je leert over de verschillende groepen mensen in onze samenleving en over onze verschillende culturen. Ook leer je over afspraken die we met elkaar maken. Hoe worden bijvoorbeeld wetten en regels gemaakt over de maximumsnelheid op wegen en over de verplichte lessen op scholen? Het werk van ministers, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer speelt hierin een belangrijke rol. En wat gebeurt er eigenlijk als mensen zich niet aan wetten en regels houden? Dat is het werk van rechters.

De grote thema’s bij maatschappijleer zijn: rechtsstaat, parlementaire democratie, pluriforme samenleving en verzorgingsstaat. Bij dit vak zijn we regelmatig interactief bezig. Zo ga jij doen alsof jij zelf een politicus bent van een politieke partij en ga je tijdens verkiezingen proberen stemmen te veroveren. Ook ga je debatteren met medeleerlingen om hen te overtuigen van jouw ideeën en plannen. Nadat je dit vak hebt gevolgd, weet je veel beter hoe de maatschappij functioneert en welke rol jij hier zelf in kunt spelen.

Maatschappijwetenschappen

Bij maatschappijwetenschappen leer je op een wetenschappelijke manier naar de maatschappij te kijken. Hoe kan het dat sommige mensen in de criminaliteit terecht komen en anderen niet? Heeft dat te maken met hun opvoeding of komt het door de vrienden die ze hebben? Wetenschappers zoeken dat uit. Bij dit vak leer je ook hoe wetenschappers onderzoek doen, bijvoorbeeld naar armoede onder mensen. En je leert bijvoorbeeld welke invloed Instagram en andere sociale media kunnen hebben op de manier waarop we naar de wereld kijken. Bij dit vak ga je ook zélf als wetenschapper aan de slag. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goed onderzoek kunt opzetten naar een maatschappelijk probleem. De ene keer kun je beter interviews houden en de andere keer kun je beter digitale of papieren vragenlijsten maken. Wat zijn de voordelen van beide opties? Het vak maatschappijwetenschappen kun je kiezen in havo 4 en havo 5 en in de toekomst misschien ook wel op het vwo.

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming wordt lang niet op alle scholen gegeven, maar bij óns wel. Wij vinden het belangrijk dat jij op weg naar volwassenheid goed nadenkt over wat je echt belangrijk vindt. Wat doe je daarmee in het leven? En hoe zit dat met mensen die anders denken dan jij?

Bij levensbeschouwelijke vorming leer je goed te luisteren naar leeftijdsgenoten die anders denken dan jijzelf. Zo leer je bij dit vak van elkaar. Daarnaast gebruiken we verschillende methodes die je helpen om meer kennis te krijgen over hoe mensen leven en waarom mensen bepaalde keuzes maken.

In leerjaar 1 gaan we aan de slag met thema’s als Thuis (over je thuis voelen, gebruiken in huis, leefregels, gastvrijheid, vluchtelingen en wereldburgers), Helpen (over een handje helpen, zelfstandigheid, afhankelijkheid, motieven om te helpen, soorten hulp, goede doelen, zorg en hulp van boven) en Nieuw begin (over geboorte, rituelen, schepping en nieuwe kansen).

In leerjaar 2 ben je bezig met thema’s als Anders (over uniek zijn, normaal, vrouwen en mannen, aanpassen of opvallen, bijzondere mensen en samenleven), Groeien (pubertijd, volwassen worden, geestelijk groeien) en Grote verhalen (over de grote verhalen uit het Jodendom, christendom, de islam, het hindoeïsme en boeddhisme).

In leerjaar 4 komen onderwerpen aan bod als Het lichaam (over lichaamstaal, schoonheidsidealen en de verhouding tussen lichaam, geest en ziel). Ook behandelen we tijdens dit leerjaar de verschillende wereldgodsdiensten.

Leerjaar 5 is het laatste jaar van dit vak. Je denkt dan na over thema’s als Waarheid (over waarheidsclaims, wetenschap en geloof, waarheid in de media) en Ethiek (over theorieën en dilemma’s aangaande goed en fout). Je sluit het vak af met een lessenserie over Identiteit en idealen, waarbij elke leerling een inspirerende speech schrijft en deze voordraagt aan klasgenoten.

Veel nadenken, reflecteren op jezelf en luisteren naar anderen, dát is levensbeschouwelijke vorming.

Mocht je het leuk vinden, neem dan vast een kijkje in de methode die we geregeld gebruiken bij de lessen.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Bij het vak lichamelijke opvoeding (LO) leren we je natuurlijk de fijne kneepjes van bekende sporten als hockey, turnen, judo en badminton. Maar daarnaast laten we je vooral ook ervaren hoe het is om samen te werken en in teamverband een spel te ontwikkelen. In de onderbouw gaan we vooral aan de gang met het samen ontwikkelen van jouw vaardigheden. In de bovenbouw gaan we een stapje verder: je gaat dan al jouw eigen ideeën vormgeven en delen met klasgenoten. Want hoe leuk is het om je eigen les te maken en die te kunnen geven?

Als je na een intensieve schooldag nog even wilt sporten, biedt Topscore een mooie mogelijkheid. Onder leiding van een professionele trainer ga je jezelf verder ontwikkelen als bijvoorbeeld flagfootballer of basketballer. Samen met leerlingen uit verschillende leerjaren vorm je een hechte groep sporters die zich bekwamen in een speciale sport. Sommige oud-leerlingen zijn zelfs uitgegroeid tot trainer.

Aan het einde van je opleiding laten we je ook nog eens kennismaken met minder bekende sporten. Zo zijn veel van onze leerlingen enthousiast geraakt over sporten als nunchaku, schermen, kickboksen en squash.

Verder organiseren we in de bovenbouw ook nog de werkweek waarin we gaan golfsurfen in Frankrijk. Lijkt het je niet geweldig om de golven te trotseren en jezelf na een week een echte surfer te kunnen noemen?

Kortom: genoeg belevenissen in en rondom de lessen lichamelijke opvoeding. Ben je geïnteresseerd en wil je nog meer weten over ons vak? Lees hier dan verder over ‘hoofd, hart en handen’ of bekijk de video waarin een kijkje wordt gegeven in een van onze lessen.