vakpresentatie

Kunst beeldende vormgeving

Kunst beeldende vormgeving

Bij het vak kunst beeldende vormgeving (kubv) krijg je een goede opleiding in tekenen en schilderen. In het eerste leerjaar leer je veel over het maken van ruimte in je tekening, zoals het ruimtelijk afbeelden van planten, dieren of voorwerpen en het ruimtelijk maken van een landschap. Ook leer je werken met tonen en structuren en verdiep je je in het mengen van kleur en schildertechnieken. Je maakt ook een digitaal boekje, waarbij je leert over grafisch ontwerpen, letters en apps.

In het tweede leerjaar ga je naast tekenen en schilderen ook ruimtelijk werken. Zo ga je boetseren en een huis (op schaal) bouwen. Je krijgt er bovendien een uur extra theorie in de week bij, zodat je nog meer leert over kunst.

In het derde jaar leer je verschillende schilderstromingen kennen en maak je bijvoorbeeld een stop-motionfilmpje van klei.

Het vak kubv is in de bovenbouw (vanaf klas 4) een keuzevak. Je kunt op het PNC dus eindexamen doen in het vak kunst. Je volgt dan naast de praktijklessen ook lessen kunst algemeen, waarbij je leert over de kunst- en cultuurgeschiedenis. Je doet dan examen in praktijk en theorie.

Je vindt op deze pagina voorbeelden van wat de leerlingen zoal gemaakt hebben.

Geschiedenis

Geschiedenis

Het vak geschiedenis wordt op het PNC aangeboden in alle leerjaren. In de eerste drie leerjaren krijg je als leerling twee uur geschiedenis per week. Vanaf het vierde leerjaar zijn dit wekelijks drie lesuren. Vanaf dit jaar kun je ook kiezen voor een profiel en of je het vak geschiedenis als eindexamenvak kiest.

De geschiedenis is in het geschiedenisonderwijs opgedeeld in tien verschillende tijdvakken. In het eerste leerjaar behandel je de eerste vier tijdvakken. Je maakt door de jaren heen een bevlogen reis door de tijd. Het verleden wordt steeds vanuit andere perspectieven bekeken en hieraan besteden wij ook aandacht tijdens de lessen. De lesstof sluit altijd aan op de actualiteit. Denk dus bijvoorbeeld aan onderwerpen als Black Lives Matter en de emancipatie van vrouwen.

We maken gebruik van activerende en diverse lesvormen, waardoor je niet alleen maar uit je lesboek werkt of luistert naar de geschiedenisverhalen van je docent. Je gaat actief aan de slag met de verschillende onderwerpen en doet onderzoek. Het bestuderen en gebruiken van bronnen – foto’s, schilderijen of verhalen – is namelijk ook een belangrijk onderdeel van de geschiedenis.

Engels

Engels

English is our global language. Knowing English increases your chances whether it is for your future job, socialising with friends around the world or going online. It is the language of international communication. At our school we prepare our today’s pupils for tomorrow’s world.

In all grades we provide communicative language classes including a solid foundation in grammar and vocabulary at a high level. In the first three years you follow three hours of English a week during which you work with the Oxford workbook Solutions, each year on a different level: elementary, pre-intermediate and intermediate. These books offer a wide range of grammar, vocabulary, cultural themes and everyday English as well. You learn English not only by learning grammar and words, but also through speaking English together, reading novels, watching films and listening to songs and television programs. In year four, five and six you explore British and American literature, you improve your English reading, listening, writing and speaking skills and prepare for further education at HBO or university level. Learning to understand academic texts and exploring the English speaking world are part of the program as well. Pupils in year four always enjoy the school trip to London very much!

If you want to learn English even faster and you would like to explore the language and its culture even better, then Fast Lane English (FLE) is something for you. If you do not have the time to take those two extra hours of FLE, but you still want to improve your English at an increased pace, then the Anglia program is worth considering. There are no extra classes and it offers and tests your level step by step. You can work at your own level as the examinations are offered twice a year. However, most pupils do one exam per year and in this way steadily improve their English. You will receive an internationally recognised certificate for every level obtained and the Master’s certificate provides proof of your high-level achievement and easy access to many international universities.

For more information on Anglia: click here.

Fast lane English

Fast Lane English

Fast Lane English (FLE) is een vierjarige opleiding. Je krijgt naast je gewone rooster twee extra lesuren FLE. Dat is wat anders dan extra Engels. Er is geen boek. Er zijn wel toetsen, maar niet over woordjes of grammatica zoals in de gewone Engelse lessen. Het is ook geen bijles Engels. Integendeel: Fast Lane English laat je kennismaken met de Engelstalige wereld!  Je leert over de geschiedenis en maakt kennis met de literatuur en cultuur. In de les wordt zoveel mogelijk Engels gesproken, zodat je snel beter wordt. Ook schrijven is heel belangrijk! Tijdens FLE staan de lessen in het teken van een aantal thema’s. Dit jaar staat leerjaar 1 in het teken van sprookjes en belangrijke personen uit de geschiedenis van Engeland en Amerika.

Voor wie is het?

Iedere leerling kan bij de aanmelding aangeven geïnteresseerd te zijn in het volgen van FLE. We vinden het belangrijk dat het volgen van FLE niet ten koste gaat van aandacht voor het reguliere programma en dat je echt gemotiveerd bent. Daarom nemen we bij alle leerlingen die FLE graag willen volgen een test af. Je moet een motivatiebrief schrijven en je eerste cijfers voor Engels moeten goed zijn. We starten na de herfstvakantie met de lessen FLE. Als FLE je niet bevalt kun je na een jaar stoppen.

Wat heb je eraan?

We werken samen met Cambridge University. Zij nemen in het vierde jaar een examen af waarmee je een erkend Cambridge Certificate kunt behalen. Met zo’n certificaat kun je makkelijker toegelaten worden op buitenlandse universiteiten. Ook kun je het gebruiken als je solliciteert naar een baan bij een internationaal bedrijf. Een mooie investering in je toekomst dus! Los daarvan leer je natuurlijk een hoop over de Engelse taal en cultuur.

Op reis met Fast Lane English

Tijdens je opleiding ga je met FLE op reis. We gaan naar Engeland en verblijven daar in gastgezinnen. Daar moet je wel Engels spreken! Ook maak je er opdrachten en volg je een spannend programma.  Tijdens de les besteden we veel aandacht aan het gebied waar we naar toe gaan. De FLE-reis is in de tweede klas. We gaan dan naar Bristol en Bath in Engeland.

Selectie en beoordeling

In het eerste jaar doe je een toets en schrijf je een motivatiebrief waarna je, bij goed niveau, uit wordt genodigd om deel te nemen aan Fast Lane English. Tijdens elk blok of semester krijg je een beoordeling. We geven af en toe toetsen (bijvoorbeeld over literatuur), maar je wordt ook beoordeeld op je presentaties, werkstukken en natuurlijk ook je inzet. Om over te kunnen naar het volgende leerjaar moet je minimaal een 7 hebben (ook voor het reguliere Engels), en moet je inzet in de les voldoende zijn (bij een 6,5 tot 6,9 ben je een bespreekgeval; bij lager dan een 6,5 kun je helaas niet verder met FLE). Het is dus belangrijk dat je tijdens alle lessen laat zien wat je kan.

Wat kost het?

Voor FLE is een vrijwillige bijdrage van €75 voor het eerste jaar. Vanwege de reis in het tweede jaar zijn de kosten circa €400. Ook de reis en het examen in het vierde jaar brengen extra kosten met zich mee.

Ten slotte

We beloven je een spannend jaar waarin je veel zult leren, je talenten zult ontdekken en hopelijk net zo van de Engelse cultuur zult gaan houden als wij. We hebben er zin in! Als je vragen hebt over FLE kun je contact opnemen met Marlies Smulders; door te mailen naar m.smulders@pieternieuwland.nl

Door de overeenkomst voor Fast Lane English te ondertekenen meldt u uw kind aan. De uiterlijke aanmelddatum is vrijdag 20 april 2021. Daarvoor heeft u dit formulier nodig.

Economie

Economie

Bij het vak economie speelt vertrouwen hebben in geld een belangrijke rol. Zo kijkt de economie waar het geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat. Om jou echt te laten voelen dat je dagelijks onderdeel bent van onze economie, voeren wij projecten en klaslokaal-experimenten uit. Zo word je op pad gestuurd met een klein product, om dat met andere mensen te ruilen voor iets anders. Je kunt zo zien hoe men vroeger betaalde. Ook spelen we in de klas de markt van kopen en verkopen na, om te laten zien hoe een prijs van een product tot stand komt.

Vragen die je bij economie kunt stellen, kunnen over jouw eigen portemonnee gaan:

 • Hoeveel zakgeld krijg ik?
 • Wat verdien ik met mijn bijbaantje?
 • Wat kan ik allemaal kopen?
 • Waarom is de ene zak chips duurder dan de andere?

Maar ook over grotere onderwerpen, zoals:

 • Waar haalt onze regering het geld vandaan om iedereen gratis te kunnen laten testen op corona en te kunnen laten inenten met een vaccin?
 • Hoe kun je een bedrijf of een winkel beginnen?
 • Hoe kun je geld lenen?
 • Wat gebeurt er als ik mijn geld beleg in de Bitcoin (elektronisch geld)?

Het vak economie wordt gegeven in het derde leerjaar. In leerjaar 4 en hoger wordt dit vak opgesplitst in de vakken algemene economie en bedrijfseconomie.

Duits

Duits

‘Willkommen bei Deutsch‘

Een vreemde taal leren is altijd handig. Met Duits leer je de meest gesproken taal van Europa. Duits wordt door ongeveer 110 miljoen mensen als moedertaal gesproken. Voor de meeste sectoren (economie, wetenschap, techniek en toerisme) is kennis van de Duitse taal bovendien noodzakelijk. Maar ook voor de vakantie is het handig als je je in het Duits kunt redden. Gelukkig zijn Duits en Nederlands verwante talen, dus het is minder lastig om deze vreemde taal te leren.

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat je op de middelbare school Duits aangeboden krijgt. Op onze school vanaf de tweede klas gelukkig wel. In de tweede en derde klas leg je de basis van de Duitse taal. Wil je je kennis vergroten? Dan kies je voor Duits in de bovenbouw.

Tien redenen om Duits te leren:

 1. De detailhandel
 2. Een globale carrière
 3. Een baan in het toerisme en hotelwezen
 4. Wetenschap en onderzoek
 5. Communicatie
 6. Een culturele verstandhouding
 7. Reizen
 8. Genieten van literatuur, muziek, kunst en filosofie
 9. Studie- en werkmogelijkheden in Duitsland
 10. Duits is gewoon leuk!

CKV

CKV

CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming en alle leerlingen op het PNC volgen dit schoolexamenvak in leerjaar 4. Het is een veelzijdig vak, waarbij je van alles leert over de achtergronden van verschillende kunstdisciplines, zoals film, reclame, muziek, design en fotografie. Je gaat daarnaast vooral actief en creatief aan de slag met praktische opdrachten. Zo maak je een fotoserie over een zelfgekozen onderwerp, ontwerp je jouw eigen product geïnspireerd op een schilderij, geef je een performance van een door jou geschreven spoken word of rap en maak je een film die wordt ingezonden voor het jaarlijkse PNC Filmfestival.

Bij CKV gebruik je geen boek, maar werk je met onze eigen digitale lesmethode die is opgebouwd uit afwisselende thema’s. De lesstof en opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de actualiteit, want kunst en cultuur zijn altijd in beweging! Ook zijn er diverse excursies, zoals het bezoek aan een museum en een theatervoorstelling.

Je sluit CKV af met jouw eigen research, waarbij je veel ruimte krijgt voor je eigen ideeën en interesses. Zo is er door leerlingen bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van de intelligente lockdown op ons mediagebruik, is er onderzocht hoe een kunstwerk kan bijdragen aan bewustwording rondom afvalproblematiek en heeft een leerling onderzocht hoe de economische waarde van een kunstwerk eigenlijk tot stand komt.

Lees hieronder enkele uitspraken van leerlingen over opdrachten bij CKV en bekijk de impressiebeelden van werk van leerlingen op de foto’s.

Manon (V4a):

De opdracht was heel leuk, want er waren weinig regels. Ik mocht helemaal mijn eigen gang gaan!

Boris (V4b):

Het leukste aan de opdracht vond ik dat ik mijn eigen designproduct mocht ontwerpen. Dit vroeg echt om creativiteit! Ook vond ik naar het museum gaan erg leuk. Ik dacht van tevoren dat het verschrikkelijk zou worden. In mijn vrije tijd naar een museum?! Maar toen ik met de opdracht bezig was, werd het eigenlijk steeds leuker!

Jaap (V4b):

Tijdens de opdracht moest ik het creatieve in mijzelf activeren. Het begon stroef omdat ik moeilijk op ideeën te komen, maar na het brainstormen begonnen de ideeën vanzelf te komen. Hierna ging het proces eigenlijk heel soepel en uiteindelijk vind ik mijn eindproduct erg geslaagd.

Biologie

Biologie

Bij het vak biologie leren we je vier vaardigheden: verzorgen, verkennen (wat kan leiden tot onderzoeken), praktisch handelen en waarderen.

In leerjaar 1 krijg je twee lesuren biologie per week. In die uren doe je kennis op over verschillende biologische onderwerpen die te maken hebben met de natuur om ons heen en het menselijk lichaam. Je komt te weten wat biologie eigenlijk is en wat planten zo bijzonder maakt. Daarnaast leer je over de cellen, weefsels en organen waaruit ons lichaam is opgebouwd, over de ordening van de organismen op aarde en over de manier waarop ons skelet ons stevigheid geeft en samen met spieren beweging in het lichaam mogelijk maakt.

Tijdens de lessen wordt er ook aandacht besteed aan bewustwording en het maken van eigen keuzes. Dit doen we onder meer door middel van kennisoverdracht in gastlessen, dus lessen verzorgd door sprekers van buiten de school.

Daarnaast vinden we het belangrijk om je te interesseren voor de (levende) natuur, door bijvoorbeeld te kijken naar de vormen en kleuren van herfstbladeren en het kunnen herkennen en benoemen van de vogelsoorten die je in of rond Amsterdam kunt tegenkomen.

Tijdens de lessen wordt gewerkt met eenvoudige technische materialen, maar ook met de microscoop. Misschien zie je nu voor het eerst de fascinerende wereld van het kleine leven. Door het maken van tekeningen van wat je ziet door de microscoop, leer je dan nog beter te begrijpen hoe alles in elkaar zit.

In de onderbouw werken we met de methode ‘Biologie voor jou’ en in de bovenbouw met de MAX-methode van ‘Biologie voor jou’ op de havo en met ‘Nectar’ op het vwo. Je studeert in de onder- en bovenbouw met een leerboek en maakt de opdrachten in een werkboek of online (op de iPad).

Wetenschap & techniek

Wetenschap & techniek

Het vak wetenschap & techniek (WT) is bestemd voor alle havo- en vwo-leerlingen in het eerste en tweede leerjaar. Tijdens de lessen WT maak je werkstukken van hout, metaal en kunststof en je werkt met elektriciteit. Ook wordt de bijbehorende wetenschap behandeld. De wetenschap is op deze manier meteen zichtbaar en tastbaar in de vorm van het gemaakte werkstuk. De leeropbrengst van dit vak is groot. Je wordt bijvoorbeeld beter in:

 • Motoriek (hand-oogcoördinatie)
 • Ruimtelijk inzicht (lijnen, vlakken en inhoud)
 • Materiaalkennis
 • Gereedschapskennis
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Je oog voor kwaliteit, duurzaamheid en milieu

Wetenschap en techniek wordt vanuit de overheid steeds meer gestimuleerd omdat het tekort aan geschoolde vakmensen groot is. Verder is het een leuke en veilige manier om met technische kennis en vaardigheden in aanraking te komen.

Film & media

Film & media

Je hoeft tegenwoordig maar even op je telefoon of tablet te kijken, of je wordt alweer overspoeld met appjes, snapchats, reclames en filmpjes. Je plaatst misschien zelf ook weleens iets online en daar ben je vast ook al handig in, maar er kleven ook wat nadelen aan het altijd maar alles kunnen zien en delen met anderen. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om ál die informatie die je binnenkrijgt op waarde schatten. Om te kunnen meedoen in onze maatschappij is mediawijsheid, het opdoen van vaardigheden om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving, daarom onmisbaar.

Bij mediawijsheid hoort ook ‘begrijpend kijken’: het vermogen om de ideeën en bedoelingen van de makers van (film)beelden te doorgronden. Bewegende beelden lijken immers op de werkelijkheid, maar zijn ze wel altijd betrouwbaar? Hoe wordt een verhaal verteld met bewegend beeld en geluid? Hoe breng je met deze middelen een boodschap zo overtuigend mogelijk over? Wat is het effect van een camerastandpunt of van de volgorde waarop beelden zijn gemonteerd?

Bij het vak film & media, dat in leerjaar 1 wordt gegeven, stellen we deze vragen door films te bekijken en analyseren. Hierdoor trainen we een bewuste blik en leren we je kritisch kijken, waardoor je de informatie die je dagelijks binnenkrijgt beter kunt filteren en beoordelen. Je geeft daarnaast betekenis aan wat je ziet, door je ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en erop te reflecteren. Door zelf ook beeld te maken – denk aan een goede vlog of een film – leer je hoe je jezelf in beeld en geluid kunt uitdrukken en word je voorbereid op de digitale toekomst.

De term ‘film’ vatten we bij dit vak breed op: film is bewegend beeld dat (meestal) met geluid wordt gepresenteerd in de vorm van animatiefilms, speelfilms, documentaires en tv-series. Games, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-video’s rekenen we ook tot film.

De opbrengst van film & media-educatie is groot, want het levert een rijkdom aan inzichten op over kunst en cultuur, de maatschappij, de geschiedenis en jezelf. Daardoor zet je de wereld in een breder perspectief.